Is uw kantoor wel bekend met het inloop- en uitlooprisico?

Door: Rino Boermans Accountmanager Accountmanager bij Aon Professional Services

Vanuit de NBA zijn er berichten geweest dat accountantskantoren niet zouden voldoen aan de Verordening Accountantsorganisaties voor wat betreft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en dan met name de in- en uitloop. Ook is hier vanuit verschillende hoeken commentaar op gegeven en zijn er aanbevelingen gedaan. Het onderwerp is tot op heden vooral academisch benaderd. Wij willen met dit artikel het onderwerp vanuit de praktijk belichten. Het is een lastig onderwerp, het wijzigt voortdurend en verdient een concrete werkbare benadering.

Capaciteitsissues bij verzekeraars

In praktische zin gaat het om het verzekerbaar houden van het risico van beroepsaansprakelijkheid van de beroepsgroep. Dit staat onder druk door veranderingen in de maatschappij, wetgeving, rechtspraak en het claimgedrag. Tegelijkertijd is er wereldwijd minder capaciteit aanwezig bij verzekeraars om de risico’s onder te brengen. Zij maken hierdoor een terugtrekkende beweging.

We moeten waken voor een toekomstbestendige oplossing

We zien nu dat er een academisch debat ontstaat over de manier waarop het wenselijk is om inloop- en uitlooprisico’s te verzekeren. Wanneer we het allemaal eens zijn over de manier waarop dat zou moeten, dan is het niet vanzelfsprekend dat er verzekeraars zijn die dat kunnen bieden. Verzekeraars hebben geen verplichting om aan de wensen van branches te voldoen. Verzekeraars hebben een commercieel uitgangspunt en handelen als zodanig. Makelaars, zoals AON, en hun cliënten (verzekerden), worden daarmee geconfronteerd. Daarom zien wij het als onze taak om samen met Novak te controleren of de geboden oplossingen bestendig zijn in de tijd. We schieten, oneerbiedig gezegd, niet veel op met een verzekeraar die, om commerciële reden, een mooi ogende dekking biedt maar zich daar na opgedane ervaringen weer uit terugtrekt. Helaas zien we verzekeraars in toenemende mate hun capaciteit heroverwegen. Dat is op dit moment de realiteit en vanuit die realiteit moeten we oplossingen vinden. Novak en Aon werken al vele jaren samen en hebben bereikt dat de meest uitgebreide verzekering aangeboden kan worden aan Novak-leden. Samen zien we erop toe dat cliënten niet tussen wal en schip vallen wanneer zich een situatie voordoet waarbij de vraag over inloop- en uitlooprisico gaat spelen. Wanneer een kantoor aantoont zich bewust te zijn van de regelgeving (NVKS) en via Novak/Aon gebruik maakt van dat wat nodig is om hieraan te voldoen, dan zal er in de praktijk nauwelijks nog het risico bestaan dat het kantoor een terecht verwijt kan worden gemaakt.

Wilt u hierover overleg? Houd dan uw polis (voorwaarden) bij de hand en voel u vrij contact met Aon of Novak op te nemen. Contactpersoon voor Aon is Rino Boermans (rino.boermans@aon.nl) en Guus Ham voor Novak (g.ham@novak.nl).