Accountancy benchmark 2020 – 2021,

voor en na de coronacrisis

Door: Marcel Maassen

Na een prima 2019 start het eerste kwartaal van 2020 als een zonnetje. Louter het gemis aan arbeidscapaciteit doet nog steeds zijn opgang in de accountancy (en andere branches). En dan slaat vanaf maart het coronavirus toe.

De Nederlandse economie & Covid-19

De coronacrisis sloeg in als een bom aan het einde van het eerste kwartaal 2020. Door steunpakketten bleef het leed nog redelijk beperkt. Verwachtingen van het CBS en de banken over de groei kwamen uiteindelijk op -5% uit, wat zo’n 40 miljard euro lager BBP betekent t.o.v. 2019. Veel branches werden getroffen; horeca, reizen en evenementen hebben het zwaar.

De accountancy

De accountancy geeft een ander beeld. De ondersteuning van klanten gedurende de coronacrisis gaf meer werk in de accountancy. Meer werk bij aanvraagbegeleiding van regelingen en tevens achterstand in het reguliere werk.

Een aantal kantoren kwam wel in de problemen, omdat ze sterk getroffen werden doordat men in branches zit die de volle laag krijgen. Er zijn marginale verschillen te ontdekken in omzet (kleine kantoren merken een plus, grotere kantoren geven een kleine achteruitgang aan). Administratiekantoren geven een kleine 3% omzetdaling aan door de coronacrisis.

Een beperkte terugval is in 2021 wel te verwachten. We voorzien een algemene toenemende werkeloosheid met daardoor minder salarisstroken. Minder advies- of bijzondere opdrachten, minder investeringen, dus minder kredietaanvragen en tussentijdse cijfers. Mogelijk (gemiddeld gezien dan) zal de overwinst er onder lijden. Allemaal zaken waar de accountancy mee te maken gaat krijgen. Nu kan de branche wel tegen een stootje en staat ze ook bekend als weinig ‘conjunctuurgevoelig’. Vooralsnog wijst de benchmark dan ook vooral in positieve richting, waaronder een toename van het aantal klanten bij onze respondenten.

Covid 19 en impact op BBP

Een rekensommetje: totale omzet accountancy in Nl. = 9 miljard. Als men ook 5% daalt in omzet dan gaat er zo’n 450 miljoen uit de branche. Bij 2,5% is dat de helft, dus 250 miljoen. Bij 0% is dat 0. Wij schatten dat het tussen de 0 en 2,5% zal liggen, dus tussen de 0 en 250 miljoen, waarbij 0 dichter bij de realiteit ligt dan 250 miljoen.

Uit de benchmark blijkt dat de accountancy zelf aangeeft geen last te voorzien. Zie tabel, met de indexcijfers voor en na de coronacrisis t.o.v. de voorgaande jaren. Wel een opmerking t.o.v. de vraagperiode: die stamt van rond en na de eerste lock-down, dit najaar. De huidige tweede serie maatregelen zijn niet verwerkt in de vragen en antwoorden.

Prognose voor omzetverwachting in 2021 hebben we niet gevraagd en er is derhalve geen verwachting bekend. In het verlengde ligt de toename van de omzet per fte in bovengenoemde impact.

Het sentiment

Onze jaarlijkse sentimentmeter geeft een forse daling weer, met name de factor ‘economisch klimaat’ daalt naar 11 (waarbij er meer positieve reacties zijn t.o.v. negatieve). Overigens was het sentiment in 2019 ook al dalend t.o.v. 2018, dus helemaal verrassend is de daling niet. De coronacrisis heeft mede een zware tik gegeven aan de scherpe daling van het ‘economisch klimaat’.

De aspecten in de tabel zijn het resultaat van positieve vs. negatieve antwoorden.

Salarisadvies

Kantoren die een gezond rendementspercentage laten zien, adviseren we de salarissen met 2 tot 2,5% te verhogen. Assistenten aan de onderkant (die niet willen en kunnen) omscholen, adviseren we 1,6% (prijscompensatie). Voor goed presterende medewerkers adviseren we een individuele verhoging die hoger ligt dan 2,5%.

Uiteraard geldt voor de weergegeven percentages dat, als uw kantoor minder goed presteert en de oorzaak is gelegen in de hoogte van de productie of de mismatch tussen tarieven en salarissen, u de salarissen beter met een lager percentage kunt verhogen.

De implicatie is dat de uurtarieven van de medewerkers met minimaal hetzelfde percentage verhoogd moeten kunnen worden. Omdat de laatste jaren sprake is geweest van een minimale tariefs-/prijsverhoging, adviseren we waar mogelijk een grotere stijging van de tarieven/prijzen.

Voor het salarisadvies per functie verwijzen we naar de Salarisadviestabel (zie bijlage). De salaristabel is in overeenstemming met bovenstaand advies aangepast met 2,25%. In hoeverre u de salarissen van uw medewerkers aanpast aan de adviestabel hangt af van de specifieke markt (klanten, regio) waarin uw kantoor opereert.

Waarom komen we tot dit salarisadvies?

Sinds 2003 is de accountancy van ‘goed betalende branche’ afgegleden naar de onderkant. En omdat salaris een onderdeel uitmaakt van de aantrekkelijkheid van de branche als werkgever, en de accountancy geen andere voordelen heeft (zoals loopbaanplanning, vrijheid in invulling, etc.), blijft het salaris een belangrijke component voor de aantrekkelijkheid van het beroep. En omdat er nog steeds een (groot) tekort aan accountants, fiscalisten en ervaren assistenten is, kun je als branche niet achterblijven. En het enig onderscheid dat er te maken valt, ligt in salariëring en overige arbeidsvoorwaarden.

Wij wensen u een voorspoedig 2021. Arjen Schutte Msc Drs. Marcel Maassen

Arjen Schutte

“Na een prima 2019 start het eerste kwartaal van 2020 als een zonnetje.”

Marcel Maassen

“De coronacrisis sloeg in als een bom aan het einde van het eerste kwartaal 2020.”

Mocht u interesse hebben in de presentaties zoals deze tijdens het webinar zijn gegeven dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar novak@novak.nl. Wilt u van gedachten wisselen over de uitkomsten van het Benchmarkrapport dan vernemen wij dat ook graag.