Bizzare tijden

Voor u ligt alweer het nieuwe Accountantsmagazine. Het is een bizarre tijd. De maatregelen die vanuit de overheid genomen worden hebben onlosmakelijk zijn weerslag op uw werkzaamheden als mkb-accountant. Het ondersteunen van een deel van uw klanten via steunpakketten heeft voor extra werk gezorgd in het voorjaar. Dat was weer een moment om uw toegevoegde waarde te kunnen laten zien. Na een voor velen ongebruikelijke zomervakantie is het nu tijd om via verklaringen verantwoording af te leggen over de diverse regelingen. Carel Verdiesen staat in dit magazine stil bij de zogeheten NOW-1.0 afrekening. Ook de Belastingdienst heeft maatregelen getroffen om de ondernemer in deze tijd te ontzorgen. Je zou haast vergeten dat er ook nog Horizontaal Toezicht is. In dit magazine leest u alles over deze bijzondere samenwerkingsvorm met de fiscus. Een andere ontwikkeling die alle mkb-accountants gaat raken is de nieuwe PE-regeling vanaf 1 januari 2021. U zult daar de komende periode nog veel over gaan horen. Wij gaan u zo goed als mogelijk ondersteunen en begeleiden om deze nieuwe regeling op te pakken. Tenslotte blijft de bestaande PE-regeling van kracht. Ik zou u dan ook graag willen verwijzen naar het cursusaanbod van Novak die dat mogelijk maakt om in een corona-proof omgeving uw punten voor 2020 te vergaren. U vindt daar cursussen die de actualiteit raken, maar ook stilstaan bij strategische keuzes die u moet maken in deze tijd. Door de grote onzekerheid rondom de ontwikkelingen van het coronavirus hebben we noodgedwongen moeten besluiten om onze dag van de mkb-accountant voor dit jaar te annuleren. Daarom hoop ik u wel nog te kunnen ontmoeten in november of december bij één van onze cursussen. Veel leesplezier en blijf gezond!