WAB in de praktijk

Door: Wim Huurman

Met regelmaat ontvangen wij via Novak Direct praktische vragen die te maken hebben met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), ketenregeling en oproepovereenkomsten. Zo ook onderstaande kwesties die ik graag met u deel ter informatie en inspiratie.

Vraag:

Werkgever neemt een nieuwe werknemer in dienst per 1 augustus 2020 voor 4 dagen per week. In juni komt zij 2 dagen proefdraaien. Daarna werkt ze begin juli 2 dagen per week en vanaf 20 juli 3 dagen per week. Is de datum in dienst dan toch de eerste dag dat zij in juni komt proefdraaien en gaat de proeftijd van een maand vanaf die periode tellen?

Antwoord:

De proefdagen voor de datum van in dienst treden tellen niet mee (ook niet voor de proeftijd). Dit tenzij de nieuwe werknemer salaris zal ontvangen voor de proefdagen.

Vraag:

Stel dat zij eerst voor het uitzendbureau gaat werken en zij komt 1 augustus 2020 in dienst, dan mag er mijn inziens geen proeftijd meer in haar arbeidsovereenkomst vermeld worden?

Antwoord:

Dat is correct. Een proeftijd is nietig tenzij er meer dan 6 maanden zijn gepasseerd tussen de uitzendperiode en de datum van in dienst treden.

Vraag:

En wat als zij een oproepovereenkomst aangeboden krijgt vanaf juni, werkt volgens bovenstaand schema en vervolgens blijkt in augustus dat de samenwerking toch niet is wat ervan verwacht werd, dan kan zij toch niet meer opgeroepen worden?

Antwoord:

Dat klopt, maar als zij 3 maanden volgens een bepaalde gemiddelde arbeidsomvang heeft gewerkt dan kan zij conform het geldende rechtsvermoeden op deze gemiddelde arbeidsomvang aanspraak doen.

Vraag:

En als zij eerst een oproepovereenkomst krijgt, kan werkgever tussentijds wijzigen naar een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen per week terwijl dit dan toch de eerste arbeidsovereenkomst blijft?

Antwoord:

Het wijzigen naar een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen in de week is mogelijk. Het is niet mogelijk dat dit als eerste arbeidsovereenkomst voor de keten wordt beschouwd. Dat kan alleen als er tussen de oproepovereenkomst en de arbeidsovereenkomst een periode van meer dan 6 maanden is verstreken.

Meer weten over HR-gerelateerde zaken? Neem contact met op Novak DIRECT via 085-0220150 of via ons formulier.