“Horizontaal Toezicht? Daar hebben de meeste ondernemers wel oren naar”

Maar hoe zit dat met hun fiscaal adviseurs? Ziet u de meerwaarde van HT en dHT?

Door: de redactie

Toen Novak-directeur Guus Ham een aantal jaren geleden vertelde over Horizontaal Toezicht (HT), werd hij nog net niet bekogeld met tomaten. Want met HT “ben je de verlengde arm van de Belastingdienst, wij zijn er toch voor de ondernemer?!”. Tegenwoordig zien steeds meer mkb-accountants de voordelen van HT, juíst voor die ondernemer. Dat heeft mede te maken met de toenemende kwaliteitseisen die aan kantoren worden gesteld, maar ook de doorontwikkeling van HT (dHT) speelt een rol. Peter-Paul Aalbers (directeur mkb) en Bert Snoek (relatiebeheerder HT mkb), beiden werkzaam bij de Belastingdienst, geven samen met Guus Ham een update.

Fiscaal getouwtrek

“Met de start van HT in 2005 heeft de Belastingdienst het commitment afgegeven om met fiscale dienstverleners intensief samen te willen werken”, vertelt Bert Snoek. “Van fiscaal getouwtrek met grote bedrijven, zijn we overgestapt op individuele convenanten die veel meer rust in de tent brachten. In 2008 is HT ook beschikbaar gekomen voor het mkb. Via convenanten met inmiddels zeven koepels, waaronder Novak, kunnen fiscaal dienstverleners hiervan gebruik maken. De koepels zijn een belangrijke partner aangezien zij garant staan voor een bepaalde kwaliteit bij het nakomen van de afspraken uit het convenant waaronder het indienen van de juiste aangiftes”.

Smeermiddel voor samenwerking

HT is in 15 jaar uitgegroeid tot een belangrijk smeermiddel in de driehoek fiscaal dienstverlener, ondernemer en de Belastingdienst. Toch maken nog veel te weinig Novak-kantoren hier gebruik van, vindt Guus Ham: “Iedereen die via ons zich bij HT heeft aangesloten is tevreden. Leden krijgen dat ook terug van hun klanten. Het geeft structuur in werkprocessen en biedt invulling aan de kwaliteit die kantoren moeten leveren. Ik zou zeggen, maak nou eens wat tijd vrij om je in HT te verdiepen. Ja, het vraagt om een bepaalde investering, maar daar krijg je veel voor terug.”

Brouwer Accountant en Belastingadviseur uit Heerenveen heeft zich aangesloten bij het convenant HT tussen Novak en de Belastingdienst: “De voordelen zijn: één aanspreekpunt bij de Belastingdienst, sneller zekerheid over de aanslag, aangepast toezicht en slechts steekproefsgewijze boekenonderzoeken voor HT-deelnemers door de Belastingdienst. Daar hebben de meeste ondernemers wel oren naar.”

Intensiveren van contactmomenten

De Belastingdienst wil de samenwerking met fiscaal dienstverleners verder intensiveren. We kennen al het online forum en de expertsessies, de intermediairdagen en de netwerkbijeenkomsten. Contactmomenten worden verder uitgebreid en beter benut. Hiermee kan de Belastingdienst feedback ophalen voor het formuleren van doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, snelheid en zekerheid. Volgens Peter-Paul is het onlangs verschenen Meerjarenplan Fiscaal Dienstverleners (MFD) een blauwdruk voor deze aanpak. “De Belastingdienst hecht groot belang aan samenwerking met fiscaal dienstverleners. Zij moeten vooral in hun kracht worden gezet. Daarom investeren we in het opbouwen en onderhouden van relaties. We willen aan de voorkant het gesprek aan kunnen gaan, daar al met elkaar bij kunnen sturen waar nodig. Neem als voorbeeld onze Corona-belactie waarin we 4500 fiscaal dienstverleners hebben gebeld met de vraag ‘Hoe gaat het met je?’. Het is misschien even wennen dat we zo proactief te werk gaan, maar we krijgen veel positieve feedback, het wordt echt gewaardeerd. Ook voor onze medewerkers was het een hele positieve ervaring”.

Peter-Paul Aalbers (directeur mkb) en Bert Snoek (relatiebeheerder HT mkb)

Doorontwikkeling HT

HT is wat dat betreft een voorloper op deze communicatie-aanpak. Vooroverleg is een vast onderdeel van de overeenkomst en zorgt voor korte lijntjes. “Hierdoor kunnen we de ondernemer ook snel zekerheid bieden”, vertelt Bert. “HT betekent ook een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst en aangepast toezicht. We hanteren geen kwaliteitskeurmerk. De koepelorganisaties waarborgen een bepaalde kwaliteit en marktwerking draagt daaraan bij.” De komende tijd vindt de doorontwikkeling van HT plaats (dHT). Een belangrijk actiepunt is het gelijk trekken van de aanpak van issues op de verschillende kantoren van de Belastingdienst; een uniforme manier van werken. Ook wordt de intensiteit van het toezicht straks bepaald door kwaliteit die aan de aangifte wordt toegevoegd: meer maatwerk. Het wordt mogelijk om naast aangiftes ook andere soorten verzoeken onder de gunstige voorwaarden van HT te laten vallen. “We komen hiermee tegemoet aan de wensen vanuit het veld”, vertelt Peter-Paul. “Tegelijkertijd kunnen we met scherpere afspraken de verwachtingen over en weer beter managen. We werken steeds meer naar elkaar toe. Dat betekent ook dat je regelmatig evaluatiemomenten moet inlassen om te bespreken of je door wilt met elkaar”.

Een andere dynamiek

En dat geldt ook voor de relatie met de koepelorganisaties. Want het succes van dHT hangt samen met het commitment van de koepels om hier samen met de Belastingdienst de boer mee op te gaan. Novak ondersteunt dHT en roept leden op om zich goed voor te laten lichten over de voordelen, bijvoorbeeld door te bellen met Novak DIRECT. “De nieuwe opzet van HT past bij de huidige tijdgeest”, vertelt Guus tot slot. “dHT speelt in op de behoefte aan snellere dienstverlening en transparantere communicatie. Er ontstaat ruimte voor samenwerking vanuit ieder zijn eigen professionele verantwoordelijkheid. Een andere dynamiek zonder dat je persé dikke vrienden hoeft te worden”.

Meer weten over wat HT voor u en uw klanten kan betekenen?

Neem contact op met Novak DIRECT via 085-0220150 of via www.novak.nl/novakdirect.