Afrekening NOW 1.0:

gaat u naast of tegenover de ondernemer zitten?

Carel Verdiesen vertelt u er meer over

Door: de redactie

Carel Verdiesen verzorgt op 23 november en 2 december 2020 een Novak cursus over de NOW 1.0 afrekening. Volgens Carel “een imperfecte regeling die met stoom en kokend water tot stand is gekomen”. Hij kent de ins en outs van NOW 1.0 en vertelt in dit magazine alvast wat u van de cursus kunt verwachten. Inschrijven kan via novak.nl/opleidingen.

Wat houdt de afrekening precies in?

“De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) is er voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. De NOW voorziet in een vergoeding van de loonkosten. Werkgevers konden de NOW 1.0 tot en met 5 juni 2020 aanvragen. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de vaststelling van de subsidie aangevraagd te worden. Bij hogere bedragen is dat 38 weken. Het UWV doet uiterlijk binnen 52 weken (1 jaar) een eindafrekening. Een accountantsverklaring is nodig als er een voorschot is verstrekt van € 100.000,– of meer. Als er een voorschot is verstrekt van minder dan € 100.000,–, maar bij vaststelling toch een subsidie is ontvangen van € 125.000,– of meer, dient er ook een accountantsverklaring overlegd te worden. Als er een voorschot boven de € 20.000,– of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000,– is verstrekt moet er een verklaring van een derde worden overlegd die de omzetdaling bevestigt. Zowel de derdenverklaring als de nieuwe standaard NOW AAV (Aan Assurance Verwant) voor uitkeringen boven de € 125.000,– worden tijdens de cursus behandeld.”

Wat zijn belangrijke aandachtspunten?

“De NOW-regeling is een imperfecte regeling waarin de accountant een grote maatschappelijke rol heeft. Die imperfecties zijn later gecorrigeerd, maar de regeling is nog steeds fraudegevoelig en manipuleerbaar. De grootste zorg die ik bemerk bij accountants is dat het moeilijk is om achteraf vast te stellen of dingen netjes gedaan zijn. Het is zoveel werk om dat uit te zoeken en die kosten moeten bovendien door de accountant gemaakt worden. Heeft de klant dat geld wel? Kan de accountant dat extra werk wel aan? Daarom wil ik de cursisten zowel alert maken als geruststellen. Ga naast die ondernemer zitten als het kan, maar ga er tegenover zitten als het moet. Als je gekke dingen tegenkomt in de samenstelpraktijk, dan wordt daar ook echt iets mee gedaan. Dan komt er ook geen verklaring van de accountant. Dat hebben we als accountants aan de overheid beloofd.”

Hoe zit dat precies met die belofte?

“Toen de NOW-regeling werd gelanceerd, heeft de NBA snel een projectgroep geformeerd. Die projectgroep heeft advies uitgebracht over de rol van de accountant zonder dat die verantwoordelijk wordt voor regeling. Dat advies is overgenomen door de overheid. De NBA heeft twee standaarden (NV-COS4415N en NVCOS 3099N) voorgesteld en de overheid heeft een protocol opgesteld waarin werkzaamheden worden voorgeschreven. Samen zorgen deze instructies ervoor dat er wordt voldaan aan de voorwaarden voor het indienen van een juiste aanvraag. Dat protocol is nieuw voor de samenstelpraktijk en is nodig om extra comfort te geven aan de overheid over de minimale inspanning die van de accountant verwacht wordt. Het maakt wel dat ook mkb-accountants ertoe doen in deze maatschappelijk roerige tijden.”