ARTIKEL

Leestijd: 3 minuten

Met horizontaal toezicht sneller duidelijkheid voor uw cliënt over aangifte


Door: Marcel Kurvers, projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Het afgelopen jaar heeft de Belastingdienst in samenwerking met koepel-, belangen- en beroepsorganisaties uitwerking gegeven aan de uitkomsten van het project de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT). Het resultaat van deze samenwerking is vastgelegd in de vernieuwde Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners. Deze leidraad vervangt per direct de oude versie uit 2016. Veel uitgangspunten zijn gelijk gebleven, maar er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Uitgangspunten

Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners (HT-FD), is bedoeld voor cliënten van fiscaal dienstverleners, zoals accountantskantoren, die de uitgangspunten van horizontaal toezicht onderschrijven. Bij HT-FD steunt de Belastingdienst op de werkzaamheden die het accountantskantoor voor de cliënt uitvoert. De kwaliteit van de aangiften worden op deze manier van tevoren gewaarborgd. Het toezicht door de Belastingdienst kan daarop worden aangepast en de Belastingdienst kan vervolgens snel zekerheid bieden over de hoogte van de aanslag.

Voordelen

Horizontaal toezicht is wat betreft de uiteindelijke belastingheffing niet gunstiger of ongunstiger dan andere vormen van toezicht. Horizontaal toezicht heeft echter wel diverse voordelen voor zowel het accountantskantoor als de cliënt:

  • Eén aanspreekpunt bij de Belastingdienst.
  • Sneller duidelijkheid over de aangifte.
  • Snellere verwerking van aanvragen en verzoeken.
  • Minder toezicht, zoals controles of vragenbrieven.
“Horizontaal toezicht heeft diverse voordelen voor zowel het accountantskantoor als de cliënt.”

Vertrouwen, begrip en transparantie

HT-FD is gebaseerd op gerechtvaardigd vertrouwen tussen het accountantskantoor en de cliënt en de Belastingdienst. De verantwoordelijkheden zijn op een duidelijke manier verdeeld. Bij horizontaal toezicht is er sprake van een samenwerking en is het toezicht een overleg vooraf in plaats van een controle achteraf. Hierbij vormen onderling vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie de basis van de samenwerking.

Koepelorganisatie

Novak heeft als koepelorganisatie een koepelconvenant met de Belastingdienst afgesloten in het kader van de HT-FD, voor een periode van vijf jaar. Accountantskantoren die aangesloten zijn bij Novak kunnen onder deze afspraak deelnemen aan het horizontaal toezicht. Voor het afsluiten van een koepelconvenant neemt de Belastingdienst kennis van het kwaliteitsstelsel van de organisatie. Denk daarbij aan een kwaliteitssysteem, werkprogramma’s, permanente educatie, het uitvoeren van reviews et cetera. Bij de Novak is het kwaliteitsstelsel voor de uitvoering van fiscale opdrachten – al dan niet vallende onder horizontaal toezicht – ondergebracht in de module Fiscale opdrachten van het Novak Kwaliteitssysteem. Het bevat het volledige traject van opdrachtaanvaarding en -continuatie tot en met de planning, uitvoering en dossiervorming van fiscale opdrachten. Hierbij wordt in ruime mate gesteund op eerder uitgevoerde werkzaamheden gerelateerd aan administratieve dienstverlening en het samenstellen van de jaarrekening.

In dit artikel wordt in beknopte vorm aandacht besteed aan de uitgangspunten van horizontaal toezicht en de wijzigingen die met de komst van de nieuwe leidraad zijn doorgevoerd. Wilt u meer weten?

Lees het gehele artikel hier.

Meer weten over wat horizontaal toezicht voor u en uw klanten kan betekenen? Neem contact op met Novak DIRECT via 085 - 0220150 of via www.novak.nl/novakdirect.


Deel dit artikel met uw netwerk