Editie 4, december 2021

Accountants Magazine


Online uitgave voor de mkb-accountant en het mkb-accountantskantoor

Een eigen Koers varen dankzij Novak

05

Btw-regels voor e-commerce per 1 juli 2021

16

Verwerking tegemoetkoming in de loonkosten

19

Benchmarkonderzoek Accountancy