COLOFON

Accountantsmagazine: voor de mkb-accountant en het mkb-accountantskantoor


Redactie Guus Ham Sylvana van den Braak Sharon Hotinga Redactieadres Tournooiveld 3 • 2511 CX Den Haag Telefoon: 070 - 3524002 E-mail: novak@novak.nl Website: www.novak.nl Abonnementen U ontvangt dit online magazine als uw kantoor lid is van Novak of als u persoonlijk lid bent van Novaa. Kijk voor meer informatie over de lidmaatschappen op www.novak.nl/novak-lidmaatschap of www.novaa.nu/lidmaatschap. Advertenties Sharon Hotinga Telefoon: 06 - 13703173 E-mail: s.hotinga@novak.nl Vormgeving BADE creatieve communicatie • www.bade.nl Geïnteresseerd? Bekijk onze voordelige tarieven. Heeft u vragen en/of wilt u mediaruimte inkopen? Neem dan contact op met Sharon Hotinga via s.hotinga@novak.nl of 06 - 13703173.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

image
image