ARTIKEL

Leestijd: 3 minuten

Accountants Matter!


Door: Wim Huurman, Novak Direct HRM

In de accountancy is schaarste aan personeel een groot probleem. Zo stonden er in het tweede kwartaal van 2021 tegenover elke honderd werkzoekenden, 126 openstaande vacatures, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal personeelsleden loopt in een rap tempo terug, door een langdurig aflopend aantal aanmeldingen voor de opleidingen. Daarnaast kiest een groot aantal afgestudeerde studenten na de opleiding voor in business, in plaats van in accountancy. De verwachting is dan ook dat de economische groei steeds meer geremd gaat worden door personeelsschaarste. Hoog tijd voor maatregelen om dit probleem aan te pakken.

De branche doet er alles aan om personeel aan te trekken. Denk aan arbeidsmarktcommunicatie, verkorte opleidingen voor AA-accountants, meer kwalitatieve PE-portfolio’s en dergelijke. De vier grootste accountants- en advieskantoren ter wereld, ook wel bekend als de Big Four, kondigden onlangs een zogenoemde war for talent aan, in verband met het personeelstekort. Zo liet Deloitte in het Financieel Dagblad weten dat zij tweeduizend nieuwe medewerkers willen werven. Ze willen de werknemers strikken door het inzetten van een hogere beloning. Andere partijen in de markt willen niet achterblijven en gaan mee in deze stap, waardoor er hoogstwaarschijnlijk een prijsopdrijvend effect zal ontstaan. Daarentegen lijken nieuwe generaties zich minder te laten leiden door geld, zoals te zien in onderstaand figuur.

Overigens betekent dit niet dat er een levensfasegericht personeelsbeleid nagestreefd moet worden. Het uitgangspunt van zo’n beleid houdt in dat een personeelslid gedurende zijn of haar gehele carrière vitaal, gemotiveerd en inzetbaar blijft. Het moet gericht zijn op de startende mens, de mens in het spitsuur van het leven, de mens in de stabilisatiefase en als deskundige senior. Maar Jacco van den Berg, schrijver van verschillende boeken op het gebied van HR en leiderschap, schreef in 2009 dat levensfasegericht HR niet bestaat. HR is volgens Van den Berg gewoon een goed HR-beleid dat rekening houdt met verschillende groepen in verschillende levensfasen binnen de organisatie. Kortom, er dient te worden ingespeeld op zowel jongere als op oudere medewerkers.

“Naar verwachting zal de economische groei steeds meer worden geremd door personeelsschaarste.”

Om de instroom in de branche op te voeren is het van belang dat het hele arbeidspotentieel meegenomen wordt. Zoals AOW-gerechtigden, de huidige werklozen en zij-instromers. Daar is een bredere en meer creatieve benadering voor nodig. Daarnaast is een goede arbeidsmarktcommunicatie belangrijk. Zo heeft het UWV, samen met TNO, in september een dashboard van vaardigheden per beroep ontwikkelt: CompetentNL. Verder is voor de doorstroom en het voorkomen van uitstroom een integrale aanpak belangrijk. Dit kan worden verwezenlijkt door het voeren van zogenaamde goede gesprekken. Van den Berg bekritiseert in zijn nieuwe boek Het Prestatiemenu, de traditionele manier van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Hij pleit ervoor om Het goede gesprek in te voeren. In zijn boek worden de volgende ingrediënten van een goed gesprek, op een praktische wijze toegelicht en met voorbeelden verduidelijkt:

  1. Focus op sterke punten.
  2. Meer verantwoordelijkheid bij medewerkers bij het formuleren van de doelstellingen.
  3. Blijf continu in dialoog over prestaties, ontwikkelingen en belangrijke thema’s.
  4. Meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers voor eigen prestaties en ontwikkeling.
  5. Dienend leiderschap.

In het boek zijn verder veel vragenlijsten en tips en tools over verschillende onderwerpen te vinden. Zoals het identificeren en ontwikkelen van sterke punten, het coachen met een growth mindset, het gebruiken van de feedforward-methode, het dichten van energielekken en het creëren van een veilig leerklimaat. Tien medewerkers van de VvAA, Sportfondsen Rotterdam, Sevagram, Adimec, Jeugdhulp Friesland en Hutten delen hun ervaringen met de nieuwe gesprekkenaanpak. Ze vertellen over hoe zij dit hebben geïmplementeerd en hoe het zich verder ontwikkelt.

Heeft u aanvullende expertise nodig op het gebied van HRM? Neem dan contact op met Novak DIRECT. Wij helpen u graag verder!


Deel dit artikel met uw netwerk