Novak DIRECT FAQ: Fiscale waarderingsgrondslagen

Door Bouwe Algra AA, accountant-adviseur bij Novak

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over fiscale waarderingsgrondslagen door kleine en microrechtspersonen. Voor kleine en microrechtspersonen is het mogelijk om fiscale waarderingsgrondslagen toe te passen. Als de rechtspersoon ervoor kiest om gebruik te maken van de fiscale waarderingsgrondslagen, moeten alle voor die rechtspersoon van toepassing zijnde fiscale waarderingsgrondslagen integraal worden toegepast. De fiscale waarderingsgrondslagen volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting komen in de plaats van de voorschriften in afdeling 6 (artikel 2:384 BW tot en met 2:390 BW). De andere artikelen van BW boek 2 titel 9 blijven van toepassing.

De overgang van commerciële naar fiscale grondslagen is een stelselwijziging. Voor een stelselwijziging moet een gegronde reden zijn die in de toelichting wordt uiteengezet. Een gegronde reden voor deze stelselwijziging kan zijn het realiseren van kostenbesparingen. Het cumulatieve effect van de stelselwijziging wordt verwerkt in het beginvermogen van het boekjaar waarin de fiscale grondslagen voor het eerst worden toegepast. Een herziening van de vergelijkende cijfers is niet vereist; de vergelijkende cijfers zijn dan opgenomen op basis van de commerciële grondslagen.

Stel uw vraag aan Novak DIRECT! Heeft u ook een vraag over fiscale waarderingsgrondslagen, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)?  Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!