Novak DIRECT:
Wat gaat u adviseren over de aanstaande tariefswijzigingen?

Remco Ruinemans RB, adviseur bij Novak DIRECT, deelt met u enkele eindejaarstips rondom de aanstaande tariefswijzigingen van de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Verlaging tarief vennootschaps-belasting

In 2020 zal naar verwachting het tarief voor de vennootschapsbelasting dalen van 19% naar 16,5% voor een winst tot en met € 200.000. Over het meerdere is nog steeds 25% vennootschaps-belasting verschuldigd. Het verschil tussen de beide tarieven gaat daarmee naar 8,5%.


Bij cliënten met resultaten van meer dan € 200.000 kan overwogen worden om een eventuele bestaande fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te wijzigen. Indien de afzonderlijke bv’s in de fiscale eenheid apart belastingplichtig worden, dan zou de belastingheffing immers lager kunnen zijn.


Let daarbij op alle mogelijke fiscale gevolgen, zoals artikel 15ai Wet op de vennootschapsbelasting en gevolgen voor de investeringsaftrek. In voorkomende gevallen zou wellicht ook de structuur van de onderneming kunnen worden aangepast om de belastingheffing over het resultaat over meerdere entiteiten te kunnen verdelen.

Stijging tarief aanmerkelijk belang

In 2020 stijgt, bij het schrijven van dit artikel, het tarief voor het aanmerkelijk belang (box 2) van 25% naar 26,25%. Het is te overwegen om voor directeur-grootaandeelhouders in 2019 nog dividend uit te keren. Houd hierbij wel rekening met de bredere effecten van het uitkeren van dividend op onder meer de toeslagen, eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) en eventuele tegemoetkomingen in studiekosten voor kinderen. Denk verder ook aan de uitkeringstoets bij het realiseren van een dividenduitkering.

Vooruitbetalen hypotheekrente

Zoals het er nu naar uit ziet bouwt het percentage waar tegen ‘hypotheekrenteaftrek’ kan worden genoten in de hoogste tariefschijf voor de inkomstenbelasting zich jaarlijks af van 49% in 2019 tot en met maximaal 37,05% renteaftrek in 2023.

Mogelijk kan uw cliënt in 2019 verder de rente voor het eerste half jaar 2020 vooruit betalen. Deze rente op de eigenwoningschuld is dan gewoon aftrekbaar in 2019, en dit is mogelijk zinvol indien deze vooruitbetaalde rente ook tegen 49% in aftrek kan worden gebracht. Indien uw cliënt dit namelijk jaarlijks herhaalt in de periode 2019 – 2023, dan bouwt het voordeel door de gefaseerde tariefsverlaging zich mogelijk op tot 12% over de vooruitbetaalde rente in 2019. Dit is per saldo toch een aardig jaarlijks rendement van circa 3% over meerdere jaren. Indien er sprake is van een hypotheek bij de bank, dan moet uw client wel na gaan of vooruitbetalen van de rente mogelijk is. Dit is in ieder geval mogelijk bij een eigenwoningschuld bij de eigen bv.


Het is niet bezwaarlijk om bij een schuld waarop annuïtaire aflossing noodzakelijk is de betaling van de rente en aflossing gesplitst te laten ver-lopen, indien de rente in 2019 vooruit wordt voldaan voor het eerste half jaar van 2020. Het is wel aan te bevelen om voor zover mogelijk goed bij de overboekingen te vermelden of het om de betaling van rente of aflossing gaat.

Extra giften en alimentatie in 2019

De komende jaren bouwt de aftrek van giften in de hoogste tariefschrijf zich af van 51,75% in 2019 tot 37,05% in 2023. Indien u cliënten heeft die jaarlijks aftrekbare giften voor de inkomstenbelasting in de hoogste tariefschijf hebben, dan verdient het overweging om in 2019 giften naar voren toe te halen. Bedenk wel dat er bij reguliere giften (formeel: andere giften) voor de inkomstenbelasting een maximum aan aftrekbare giften is van 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Daarnaast is voorgaande natuurlijk met name nuttig indien alle extra giften aftrekbaar zijn tegen 51,75% in 2019.


Een vergelijkbaar punt speelt bij de eventuele afkoop van partneralimentatie. In 2019 kan over het bedrag van de afkoop nog aftrek worden genoten tegen 51,75% inkomstenbelasting in de hoogste tariefschijf. Verder loopt het effect van de aftrekpost op dezelfde wijze als hiervoor ieder jaar terug. Uiteraard is de afkoop van partneralimentatie wel ineens belast bij de ex-partner. Dit is wellicht een goed punt om in voorkomende gevallen tevens te beoordelen.

Remco Ruinemans RB is adviseur bij Novak DIRECT

Heeft u vragen voor Remco of een van onze andere fiscalisten?
Bel Novak DIRECT op 085-0220150.