“Het is goed om met een beetje ambitie naar zo’n dag te komen”

Ben Tiggelaar spreekt op de Dag van de mkb-accountant 2019

Dr. Ben Tiggelaar (1969) is onafhankelijk schrijver, spreker en gedragswetenschapper.
Vanaf 2000 veroverde hij met acht verschillende boeken de nummer één positie in de Nederlandse management top tien.
Bens seminar MBA in één dag, waaraan in de loop van de jaren meer dan 20.000 managers deelnamen, is het meest bezochte seminar ooit in Nederland.
Wij vroegen hem alvast een tipje van de sluier op te lichten over zijn lezing op de Dag van de mkb-accountant.

Van de redactie

In die bijna 20 jaar dat u actief bent op het gebied van leiderschap en gedragsverandering, ziet u verschillen tussen hoe er nu en toen naar deze thema's wordt/werd gekeken door werkend Nederland?

"Laat ik me even focussen op management en leiderschap. Managers zijn de laatste twintig jaar in razend tempo minder populair geworden. Er is duidelijk behoefte aan andere manieren van leidinggeven: meer dienend, meer coachend. Minder gericht op controle en meer op het tot bloei brengen van medewerkers. Ik denk niet dat managers gaan verdwijnen, er is nu eenmaal altijd behoefte aan coördinatie. Maar hun rol zal steeds meer een faciliterende worden."


Is er een bepaalde trend binnen deze thema's die nu speelt en die zich de komende jaren verder zal ontwikkelen?

"Het belang van innovatie en creativiteit wordt steeds groter. Bedrijven moeten voortdurend vernieuwen in hun producten en diensten.

Om dat mogelijk te maken heb je de motivatie en denkkracht van alle medewerkers nodig. Iedereen moet zich vrij voelen om bij te dragen, om ideeën in te brengen, nieuwe dingen te proberen. Essentieel daarbij is wat we psychologische veiligheid noemen: de overtuiging dat je sociale risico's kunt nemen binnen de groep."


Hoe kunnen mensen zich voorbereiden op uw lezing tijdens de Dag van de mkb-accountant? En waar kunnen ze zich op verheugen?

"Ik wil deelnemers graag helpen om hun dromen scherp te krijgen. En ik wil ze inzichten aanreiken om deze ook in actie om te zetten. Het is de moeite waard om vooraf eens na te denken: hoe zou ik willen dat de komende vijf jaar van mijn ondernemerschap er uitzien? Wat zou ik anders, beter willen? Het is goed om met een beetje ambitie naar zo'n dag te komen."

Vakkennis, klantkennis én zelfkennis:

3 pijlers voor succes

Ontmoet andere mkb-accountants en topsprekers tijdens een dagvullend programma dat in het teken staat van ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en natuurlijk de nodige dosis vaktechniek.

Toegang: GRATIS voor leden van vereniging Novaa en KORTING voor leden van stichting Novak. Geen lid? Bekijk ons aanbod op de inschrijfpagina.

NBA: 5 PE-uren | RB: 3 PE-uren