“Waarom geen wiskunde of theologie?”

“Waarom moest ik zo nodig mijn brood gaan verdienen in zulks een sleets vak als de fiscaliteit?”

Door Sylvester Schenk, directeur Fiscale Zaken RB

Op 12 december 2019 zal weer de ‘Dag van de mkb-accountant’ plaatsvinden. Onvermijdelijk zullen dan weer grote hoeveelheden NIEUWS over u uitgestort gaan worden. Nieuwe software, nieuwe voorschriften, nieuwe regels, en – daarover zal ik het met u gaan hebben – de onvermijdelijke en vanzelfsprekend nieuwe fiscale actualiteiten die de mkb-accountant zullen gaan raken. Waarschijnlijk zal er zelfs sprake zijn van actualiteiten die uw cliënten midscheeps gaan raken of – veel erger – van actualiteiten die uzelf gaan raken. Maar dat zult u nog wel gaan merken. Ik kan nu al verklappen dat de gescheiden en alimentatie betalende ondernemer, met een stevige hypotheek en een elektrische auto in bestelling, van een koude kermis thuis zal gaan komen.

Zes wetsvoorstellen

Het op 17 september 2019 bij de Tweede Kamer ingediende Belastingplan 2020 bestaat uit zes verschillende wetsvoorstellen; het ‘Belastingplan 2020’, de gebruikelijke ‘Overige fiscale maatregelen 2020’, de ‘Wet fiscale maatregelen klimaatakkoord’, de ‘Wet bronbelasting 2021’, de ‘Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven’ en tenslotte het voorstel met de langste naam ‘Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten’. De omvang en de relevantie voor het mkb van deze voorstellen wisselen overigens sterk. De meeste maatregelen zullen per 1 januari 2020 in werking treden, al kan in sommige gevallen sprake zijn van enig uitstel. Misschien denkt u: zes wetsvoorstellen? Dat valt eigenlijk nog best mee. Want u weet: alles in dit leven draait om verwachtingenmanagement. Maar dan moet ik u teleurstellen. Er is namelijk nog een vloot met zure appelen onderweg.


De wetsvoorstellen inzake de MDR-richtlijn (u weet wel: het verplicht melden van agressieve grensoverschrijdende fiscale structuren), het excessief lenen van de eigen bv en de zestien (!) ‘verbetervoorstellen’ voor de giftenaftrek en de ANBI-regeling verwacht ik eigenlijk nog dit jaar wel. Uiteraard kunnen al deze wetsvoorstellen tijdens hun behandeling in het parlement nog ingrijpend gewijzigd worden en rond de kerst zullen alle bedragen nog geïndexeerd moeten worden.

“De gescheiden en alimentatie betalende ondernemer zal van een koude kermis thuiskomen”

Sneeuwbal in de hel

Als ik dit allemaal zo opschrijf overvalt mij weer een gevoel van diepe vermoeidheid. Waarom moest ik zo nodig mijn brood gaan verdienen in zulks een sleets vak als de fiscaliteit? Een tak van sport waar wetten en wetsvoorstellen meestal de houdbaarheid hebben van een sneeuwbal in de hel. Waarom heb ik niet beter naar mijn beide grootvaders geluisterd, die me ooit bezwoeren om toch vooral wiskunde respectievelijk theologie te gaan studeren? Daar verandert immers zelden iets. De stelling van Pythagoras is geschreven voor de eeuwigheid en de heilige Drie-eenheid zie ik zo gauw nog niet met een vierde goddelijke persoon uitgebreid worden. Maar ja: voor wiskunde miste ik het talent en het celibaat spreekt de gemiddelde achttienjarige niet echt aan. De gemiddelde 57-jarige trouwens ook niet, maar dat is weer een ander verhaal.


Kortom: het belooft een informatieve maar niet noodzakelijkerwijs tot vreugde stemmende workshop te worden die ik binnenkort voor u mag gaan verzorgen. Maar net zoals in eerdere jaren zal er toch gelachen gaan worden. Die belofte durf ik hier wel te maken. Ik verheug mij erop en zie u graag terug op de ‘Dag van de mkb-accountant’ op 12 december 2019 in het altijd weer bruisende Nieuwegein!