Novak FAQ

Leestijd: 3 minuten

Een hybride structuur De vof tussen de DGA en zijn bv


Door: Remco Ruinemans, Novak DIRECT

Een onderwerp dat altijd terugkeert bij mkb-cliënten in accountancy is het tariefsmatig zo min mogelijk belasting voldoen. Een zogenaamde hybride structuur kan hierbij in sommige gevallen een uitkomst zijn voor directeur-grootaandeelhouders. In dit artikel bespreek ik deze structuur in hoofdlijnen. Het is geen volledige behandeling van de materie.

De structuur

In de volgende situatie zou men kunnen overwegen om een vennootschap onder firma (vof) aan te gaan met de directeur-grootaandeelhouder in privé en de werkmaatschappij:

  • Er is sprake van één directeur-grootaandeelhouder die 100% van de aandelen in een holding bv houdt. Welke vennootschap weer 100% van de aandelen houdt in een werkmaatschappij.
  • De risico’s qua aansprakelijkheid voor schulden van de onderneming zijn te overzien.

De directeur-grootaandeelhouder in privé brengt in deze vennootschap zijn arbeid in en de werkmaatschappij de onderneming.

De (fiscale) voetangels en klemmen

Met betrekking tot bovengenoemde structuur zijn er in veel situaties duidelijke voordelen waarneembaar in het relatief laag belasten van het resultaat van de directeur-grootaandeelhouder, aangezien de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling verkrijgbaar is. Verder is het altijd enigszins gemaximeerd wat het resultaat voor de directeur-grootaandeelhouder kan zijn. Aangezien hij of zij alleen een beloning ontvangt voor de ingebrachte arbeid. Het restant van het resultaat kan mogelijk voordelig worden belast in de bv structuur. De vof kan bij een juiste opzet meestal vrij eenvoudig worden ontbonden, waarna de onderneming weer volledig in de bv structuur kan worden voortgezet. In zoverre kan de structuur mogelijk flexibel van opzet zijn. Naast de beschreven voordelen komen er ook belangrijke voetangels en klemmen bij de hybride structuur kijken.

Loon directeur-grootaandeelhouder

Allereerst: In hoeverre moet de directeur-grootaandeelhouder bijvoorbeeld loon verkrijgen uit de holding bv? In de hybride constructie beschikt hij of zij immers nog over 100% van de aandelen in deze bv. Hierbij moet rekening worden gehouden met de gebruikelijke loonregeling van artikel 12A Wet op de loonbelasting. Aangezien de arbeid in deze constructie mogelijk vooral zal worden verricht door de directeur-grootaandeelhouder als vennoot in de vof, is het waarschijnlijk dat een laag loon, in het kader van deze regeling, verdedigbaar is. Hierbij moeten echter nog steeds de hoofdregels worden opgevolgd voor het vaststellen van het loon. Het gaat hierbij om het hoogste bedrag van:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • Het hoogste loon van één van de werknemers in dienst van de bv’s.
  • Een bedrag van 47.000 euro.

Voor zover het loon onder de 5.000 euro uitkomt, hoeft er zelfs in het geheel geen loon te worden bepaald. Er mag in beginsel een deeltijdfactor worden toegepast op het gebruikelijk loon, indien de directeur-grootaandeelhouder niet volledig voor de holding bv werkt. Deze uitzondering, evenals nog enkele uitzonderingen voor onder andere startende ondernemers, zijn opgenomen in het handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Hiervoor kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen. Tijdens het opzetten van dit soort constructies is het wenselijk om het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder - in het kader van vooroverleg - af te stemmen met de Belastingdienst.

Aandelen in holding bv ondernemingsvermogen?

Ten tweede is het altijd de vraag in hoeverre de aandelen in de holding bv mogelijk nog ondernemingsvermogen vormen op de balans van de vof. De activiteiten lijken immers enigszins in elkaars verlengde te liggen. Indien de aandelen op de balans van de vof zijn opgenomen, dan zal de waardestijging van de aandelen direct belast zijn. Aangezien er ook al sprake is van heffing van vennootschapsbelasting, moet een dubbele heffing worden voorkomen. Het is van toegevoegde waarde om – indien dit soort constructies worden opgezet – ook over dit punt in vooroverleg te gaan met de Belastingdienst.

Tot slot

Een hybride structuur, zoals omschreven in dit artikel, kan tariefsmatig nog altijd voordelig uitpakken voor bepaalde directeur-grootaandeelhouders. Het tariefsmatige voordeel zit met name in het kunnen toepassen van de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling op de vergoeding voor de arbeid van de ondernemer. Hierdoor kan het voordeel, ten opzichte van het volledig ondernemen vanuit de bv structuur, in bepaalde gevallen enkele duizenden euro’s per jaar belopen. Vanwege de nodige voetangels en klemmen, die bij het opzetten van de structuur komen kijken, is het sterk aan te bevelen om een fiscalist in te schakelen. Een vooroverleg met de Belastingdienst over de genoemde aandachtspunten: de hoogte van het gebruikelijke loon en de fiscale etikettering van de aandelen in de holding bv, is noodzakelijk. Het mogelijk weer privé hoofdelijk aansprakelijk worden voor schulden van de onderneming, is een relevant nadeel van deze constructie. Desondanks denk ik dat de omschreven constructie in dit artikel in veel gevallen een passende ondernemingsstructuur kan zijn. Een uiteindelijk advies over dit onderwerp blijft overigens altijd maatwerk.

Contact

Remco is meer dan vijftien jaar werkzaam als fiscalist en heeft een voorliefde voor vaktechniek. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van Novak DIRECT (085 - 0220150). U kunt ook direct contact opnemen via ons Novak DIRECT formulier.


Deel dit artikel met uw netwerk