COLUMN

Leestijd: 3 minuten

ZZP’ers zonder vangnet


Door: Theo Gommer, Novak DIRECT adviseur

Het aantal ZZP’ers is de afgelopen decennia met een recordtempo gestegen tot ruim één miljoen. Logischerwijs is er veel ophef rondom het (ontbrekende) pensioen van deze groep werkenden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat slechts tien procent van de ZZP’ers een serieuze oudedagsvoorziening opbouwt. En dat geldt ook voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Veel ZZP’ers die ik spreek, zeggen dat hun voorzieningen goed geregeld zijn. Dat blijkt vaak niet het geval. Velen zijn bijvoorbeeld aangesloten bij een broodfonds. Dat is leuk, maar geen echte, serieuze arbeidsongeschiktheidsvoorziening. En dit geldt ook voor andere voorzieningen die freelancers regelmatig ter sprake brengen, zoals spaargeld of een overwaarde op eigen woning. Zulke voorzieningen zijn onvoldoende om een pensioen, vergelijkbaar met een werknemer in loondienst, op te bouwen. De waarde van het eigen bedrijf is vaak ook geen financieel vangnet, omdat het teveel afhankelijk is van de persoon in kwestie. Eigenlijk nemen ZZP’ers hun toekomstvoorzieningen dus niet zo serieus. Voor een goede toekomstvoorziening is een juiste financiële opstelling nodig. Op basis daarvan is inzichtelijk te maken waar men staat, wat men in de toekomst wil en hoeveel geld dat kost. Een ZZP’er hoeft uiteraard geen pensioen van zeventig procent na te streven. Maar het is wel belangrijk om inzicht te hebben in hoe hoog de premie voor een fatsoenlijk pensioen moet zijn. Op dit moment denken veel freelancers dat een premie van vijftig of honderd euro per maand een goede voorziening in de toekomst oplevert. En dat klopt niet.

“Slechts tien procent van de ZZP’ers heeft een pensioenvoorziening”

De ideeën over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers op minimum niveau, zou een mogelijke oplossing zijn voor een deel van dit probleem. Een plan vanuit de PvdA, gesteund door de FNV. Vergelijkbaar met de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), die in 2006 opgeheven werd. Maar helaas is de verplichte AOV voor freelancers voorlopig niet haalbaar voor het UWV om uit te voeren, luidt de conclusie. En ook de mogelijkheid tot opting-out, die Minister Koolmees ZZP’ers biedt, zal uiteindelijk betekenen dat velen van hen een manier zullen vinden om onder deze verplichting uit te komen. Door te zeggen ‘dat er al iets geregeld is’, bijvoorbeeld. Quod non – wat niet waar is, als je het mij vraagt. Desalniettemin zijn er genoeg mogelijkheden voor ZZP’ers om hun voorzieningen wél goed te regelen. Bovendien zijn de opties net zo ruim en fiscaal gefaciliteerd als voor directeur-grootaandeelhouders en werknemers in vaste dienst. Van een AOV met onbeperkte fiscale aftrek, tot (nabestaanden)lijfrente. Omdat deze voorzieningen altijd bancair zijn, hoeft men ook niet bang te zijn voor het verlies van geld. De Wet Toekomst Pensioenen verruimt de fiscale ruimte voor lijfrentepremieaftrek verder tot maar liefst dertig procent, direct de maximale flatrate pensioenpremie. Aan de ruimte ligt het vaak dus niet.

“Voor een goede toekomstvoorziening is een juiste financiële opstelling nodig”

Vaak geef ik het voorbeeld dat veel ZZP’ers een AOV te duur vinden. En dat is het ook, als je kiest voor een uitkering van zeventig procent van je inkomen (met indexatie), na zes weken arbeidsongeschiktheid tot de AOW-datum. Er is echter ook een mogelijkheid op een uitkering van maar veertig of vijftig procent van het inkomen zonder indexatie, na een wachttijd van één of twee jaar tot een leeftijd van 60/62 jaar. Ook dat is een optie, en dat scheelt aanzienlijk in premie. Uiteraard mede afhankelijk van spaargeld, het resterende verdienvermogen, inkomen van mogelijke partner en andere factoren. Kortom: veel ZZP’ers hebben geen vangnet, omdat ze niet de juiste kennis in huis hebben over de mogelijkheden tot voorzieningen. En als men wel voorzieningen heeft geregeld, zullen die in veel gevallen niet toereikend zijn. Het lijkt mij een mooie en belangrijke taak voor accountants om de groeiende groep ZZP’ers hierin te begeleiden en te sturen.

Mr. Theo Gommer MPLA CCFP is managing-partner van de &Gommer Pensions Group en Gommer & Partners Pensioen Advocaten. Heeft u een vraag voor Theo Gommer? Neem contact op met Novak DIRECT (novak@novak.nl, 070 - 3524002) of klik hier voor het contactformulier.


Deel dit artikel met uw netwerk