Hoe starten we Nederland weer op?

En wat kan de mkb-accountant hierin betekenen?

Door: de redactie

Perspectief. Dat is waar ONL voor Ondernemers zich samen met verschillende partners hard voor maakt. Ondernemers moeten ergens naartoe kunnen werken om de moed erin te houden in deze crisistijd. Daarom overhandigde ONL begin mei een manifest aan premier Rutte met daarin concrete voorstellen voor het opstarten van de economie. Een routekaart met adviezen aan het kabinet om ondernemend Nederland toekomst- en handelingsperspectief te bieden. Wij vroegen Hans Biesheuvel van ONL wat de mkb-accountant hierin kan betekenen.

Gebruik het manifest als routekaart Volgens Hans vereisen de economische ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus visie, daadkracht, coördinatie en solidariteit. “Het is niet meer dan logisch dat ondernemers en accountants elkaar weten te vinden in deze tijd om samen de schouders eronder de zetten. Het manifest zou hen moeten helpen om samen vorm te geven aan een langere termijnstrategie om de onderneming gezond te houden. Reageren op maatregelen vanuit de overheid past bij een overlevingsstrategie, maar vooruitkijken en voorsorteren op wat komen gaat maakt je weerbaarder.” Laat van je horen De kracht van ONL zit in het laten horen van de stem van de ondernemer. Kijk naar de zes nieuwe belastingmaatregelen die mede onder druk van ONL en haar leden zijn gerealiseerd. Door vinger aan de pols te houden over wat er speelt, kun je doelgericht beleid beïnvloeden. “Accountants hebben een permanente vinger aan de pols, als financiële huisarts van de onderneming. Het is een enorme kans om iets te doen met de kennis en ervaring die hieruit voortkomt. Uiteraard om de ondernemer beter bij te staan met raad en daad, maar zeker ook om Nederland weer op de rit te helpen. Mijn oproep zou zijn aan alle accountants van Nederland om van zich te laten horen. Deel je inzichten en kom met creatieve oplossingen, zodat we echt vanuit de praktijk richting kunnen geven aan de benodigde versnelling. Maak gebruik van bijvoorbeeld beroepsvereniging Novaa om je boodschap verder te brengen. ONL en Novaa werken nauw samen, onze deuren staan voor jullie open.” Wie is verantwoordelijk voor wat? Hoewel de relatie tussen accountant en ondernemer hechter wordt in deze tijden, kan deze ook onder druk komen te staan. Met grote snelheid wordt een enorme hoeveelheid aan maatregelen en te nemen acties op ondernemers afgevuurd. Veel steunmaatregelen zoals de TOZO en de NOW kunnen door ondernemers zelf worden aangevraagd, zonder of met minimale tussenkomst van de accountant. Ondernemers maken zelf de inschatting of ze er recht op hebben. ONL deelt bijvoorbeeld veel tips op financieel gebied waar ondernemers zelf direct mee aan de slag kunnen gaan. Wat betekent dat voor de rollen en verantwoordelijkheden als je kijkt naar de relatie accountant-ondernemer? “Het toevoegen van een disclaimer ‘check eerst met uw accountant’ zou geen gek idee zijn. Mijn advies is om vooral naast elkaar te gaan staan, als partners, en werk vanuit vertrouwen in plaats vanuit argwaan. We kunnen het belang van partnership niet genoeg benadrukken. Naast perspectief is vertrouwen een belangrijke voorwaarde voor wederopbouw. Veel ondernemers zijn onzeker. Ze twijfelen over zaken als het aannemen van personeel of het doen van investeringen. Terwijl dat belangrijke aanjagers kunnen zijn voor economische groei.” Ga het gesprek aan Hoe kunnen accountants helpen bij het wegnemen van die onzekerheid? “De wereld gaat er heel anders uitzien, daar kan niemand wat aan doen en onzekerheid hoort daar bij. Noodsteun of niet, bedrijven gaan failliet als ze niet nadenken over de lange termijn. Daarom is stap een om echt per bedrijf te kijken welke mogelijkheden er nog wel zijn. Uit onderzoek van ONL blijkt dat bijna de helft (43%) van de ondernemers zijn of haar bedrijf moet reorganiseren om het hoofd boven water te houden. Tegelijkertijd ziet maar liefst 86% van de ondernemers nieuwe kansen. Ze richten zich qua markt vooral op de lokale (37%) en nationale markt (47%). Dat doen zij met name door de inzet digitale verkoopkanalen (44%) en de samenwerking met andere ondernemers (29%). Ga als accountant met die ondernemer aan tafel, neem de tijd en kijk vanuit een positieve bril naar de kansen die zich voordoen. En vergeet niet, accountants moeten ook, nu meer dan ooit, hun eigen verdienmodel onder de loep nemen. Benut deze kans om meer in die adviesrol te komen, Nederland vraagt erom!”

Manifest Overleven en vernieuwen in 5 punten:

1. Versterk het ondernemersvertrouwen

2. Borg de liquiditeit

3. Zet vol in op solvabiliteit

4. Investeer in nieuwe economische groei

5. Zet het menselijk kapitaal slimmer in