“Echt voelen hoe het in de praktijk werkt”

HAN Accountancy opleiding gebruikt het Novak Kwaliteitssysteem

Studenten die de HAN Accountancy opleiding volgen (in Arnhem en Nijmegen), werken vanaf het tweede jaar met het Novak Kwaliteitssysteem. Reden? Henri Strik, een van de docenten van de opleiding, vindt dat je moet “voelen hoe het in de praktijk werkt. Pas dan snap je hoe belangrijk kwaliteit is”.

Een studieboek is nooit up-to-date of compleet Zo’n tien jaar geleden sloot de HAN Accountancy opleiding een abonnement af op het Novak Kwaliteitssysteem. Sindsdien is het systeem een vast onderdeel in de lesstof van HAN. In het tweede jaar ligt de focus op het samensteltraject. De docenten nodigen een accountantskantoor uit om geanonimiseerde gegevens uit een dossier te delen waarmee studenten hun eigen samensteldossier maken. De instructies hiervoor halen de studenten uit het kwaliteitssysteem. Ze leren er onder andere mee hoe ze een opdrachtovereenkomst moeten maken, hoe een controleverklaring eruit ziet en hoe ze een dossier moeten inrichten. In het derde jaar volgen ze deze stappen voor de auditpraktijk. “Dan komt er een accountant op school die een casus presenteert waarmee de studenten vervolgens aan de slag gaan,” vertelt Henri. “Hierbij gebruiken ze het kwaliteitssysteem. Dat vinden ze best wel pittig en spannend. Ze moeten uitleggen wat ze hebben gedaan en waarom, aan iemand die weet hoe de vork in de steel zit. Over een casus die echt bestaat. Dan kun je ook niet anders dan gebruik maken van een actueel kwaliteitssysteem. Immers, een boek is nooit up-to-date of compleet. Het Novak Kwaliteitssysteem is dat wel”.

Zelfverzekerde starters “Deze praktijkgerichtheid is wat veel studenten aantrekt in onze opleiding”, vervolgt Henri. “Bij ons neemt het aantal studenten toe. We hebben in totaal vijf volle klassen, dat is een groei van 20% aan studenten. Van de afgestudeerden kiest 80% voor werken als mkb-accountant. We zijn de opdrachten met het kwaliteitssysteem gaan doen om studenten meer voeling te geven met deze praktijk. Het is een gemiste kans om ze hiermee pas in aanraking te brengen nadat ze hun diploma op zak hebben. Je voelt je ook zelfverzekerder als je iets al eerder hebt gezien en meegemaakt. Dat geldt ook voor protocollen en richtlijnen op kantoor. Je vindt makkelijker aansluiting bij je nieuwe collega’s en je staat niet meteen 1-0 achter”.

Wat vinden de studenten zelf? Bij de HAN Accountancy opleiding staat het complete takenpakket van een accountant op het programma. Studenten leren jaarrekeningen opstellen en controleren, hoe je financiële bedrijfsinformatie organiseert en hoe je adviezen geeft. Dit alles gebruik makend van de nieuwste technologieën die het mogelijk maken om die link met de praktijk te leggen. “Het leeraanbod is zoveel rijker dan voorheen, maar het vraagt ook veel van je zelfstandigheid. Je kunt veel meer doen dan alleen lezen wat er in een boek of reader staat, en dat verwachten we eerlijk gezegd ook. Je leert meer van eigen onderzoek en de ervaringen die je kunt opdoen met de praktijk, mede dankzij het Novak Kwaliteitssysteem. Dat is de moeite meer dan waard”, besluit Henri.