Stel dat je 3000 leden hebt, dan vind je wel gehoor in Den Haag of bij de NBA!

Gerdien Vlot, bestuurslid van Novaa, stelt zich voor

Door: de redactie

Waar Novak er is voor het mkb-accountantskantoor is de beroepsorganisatie Novaa er voor alle mkb-accountants in Nederland. Novaa steunt alle aangesloten mkb-accountants, ook die de titel RA voeren, en draagt bij aan de groei en bloei van hun kennis en kwaliteiten. Mkb-accountants vervullen een onmisbare maatschappelijke rol bij het financieel begeleiden en adviseren van het mkb. Daar past een eigen beroepsorganisatie bij. Novaa bestuurslid Gerdien Smit-Vlot AA RB vertelt u hier graag meer over.

Wat trekt u het meest aan in de mkb-praktijk?

“Ik ben altijd werkzaam geweest in het mkb. Ik heb geen controle-ervaring, maar beweeg me in de samenstelpraktijk en daarnaast doe ik veel aan advisering. Ik richt me hoofdzakelijk op de DGA van deze bedrijven en geef advies over allerlei aspecten, zoals ‘oudedags perikelen’, inkrimpen, uitbreiden, overdragen en overnemen. Naast deze werkzaamheden richt ik mij ook op fiscale advisering voor projecten, zoals het vaststellen van de fiscale positie btw bij een transformatiepand of het beoordelen van de fiscale gevolgen van een echtscheiding. Kortom, heel diverse zaken die spelen in de gehele mkb- praktijk. Maar juist deze afwisseling vind ik zo leuk”.

Waarom bent u bestuurslid geworden van de vereniging Novaa?

“Ik heb altijd de behoefte gehad om naast al mijn werkzaamheden nog ‘iets’ te doen, aanpalend aan het beroep, maar niet vakinhoudelijk. Dat heeft ertoe geleid dat ik bestuurslid ben geweest van (thans) het RB tussen 2007-2016 en in de Raad van de Praktijkopleidingen (NBA) heb gezeten tussen 2007-2017. Sinds 2017 vervul ik de rol van penningmeester voor de vereniging Novaa met veel plezier”

Wat zou u graag met Novaa bereiken?

“Dat we een volwaardige beroepsorganisatie worden voor de accountant, die zich beweegt in het mkb en niet werkzaam is in de controlepraktijk. In mijn beleving zijn de controle en de samenstelpraktijk namelijk twee verschillende vakgebieden, waarbij andere ondersteuning nodig is vanuit een beroepsorganisatie. Dit moet dan wel zijn met behoud van onze beschermde titel en zonder dubbele kosten (zowel Novaa als NBA). Omdat in het geval van een beroepsorganisatie grootte er juist wél toe doet, is het belangrijk dat accountants, in een vergelijkbare werksituatie, zich bij ons aansluiten. Stel dat je 3000 leden zou hebben, dan word je met zo’n grote achterban echt serieus genomen en vind je gehoor in bijvoorbeeld Den Haag!”

Wat zijn uw bevindingen omtrent het accountancyberoep anno 2020?

“Het accountancyberoep zal veranderen en doet dat nu al. We worden meer een financieel sparringpartner van de ondernemers, klankborden, en moeten ons gaan richten op advisering in plaats van alleen nog op het samenstellen van cijfers. Door verdergaande automatisering zal onze rol in de uitvoering gaan afnemen en zal het interpreteren van de cijfers en het meedenken met de plannen van de ondernemer gaan toenemen”.

Wat zou je de accountant van ‘de toekomst’ nog willen meegeven?

“Accountants van de toekomst zullen zich moeten realiseren dat ze naast het actueel houden van de kennis, deze ook moeten kunnen vermarkten. Dus naast de kennis van een accountant zijn ook goede communicatieve vaardigheden belangrijk. De account moet begrijpen wat de klant wil en daaraan ook gehoor kunnen geven. Het gaat dus verder dan alleen maar laten zien waar jij goed in bent; denk mee met de klant en breng dit in de praktijk!”

Als lid van Novaa krijgt u de mogelijkheid om mee te praten, denken en beslissen over onderwerpen op het gebied van regelgeving, kwaliteit, toetsing, onderwijs, ondernemerschap en positionering van de mkb-accountant in Nederland. Bent u nog geen lid? Lees hier meer informatie en meld u aan!