Update Novak Kwaliteitssysteem 2019 beschikbaar

De update 2019 voor uw Novak Kwaliteitssysteem is beschikbaar. Dit is voor de modules:

• Kantoorregelingen/ Kantoorregelingen verlicht regime

• Administratieve dienstverlening

• Samenstellingsopdrachten

• Overige non-assurance-opdrachten

In een handleiding behorende bij deze update is een detailoverzicht opgenomen waarmee u precies kunt zien welke artikelen zijn gewijzigd, nieuw zijn toegevoegd of moeten worden gearchiveerd met daarbij zo nodig een korte toelichting.

Aanvullende tussentijdse update

De redactie van het Novak Kwaliteitssysteem verwacht dat er dit najaar dan wel begin 2020 een aanvullende tussentijdse update beschikbaar komt. Houd hiervoor de website van Novak in de gaten.

Onderhoudsabonnement

Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een aanvullend onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw Novak Kwaliteitssysteem zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, het onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Bent u benieuwd naar de ervaringen van andere Novak-leden met het onderhoudsabonnement? Kijk dan op deze pagina.

Jaarlijkse evaluatie NVKS/dossierreviews

Tot slot: dient u in 2019 nog de jaarlijkse evaluatie in het kader van de NVKS uit te voeren dan wel dossierreviews uit te voeren op afgesloten dossiers? Novak helpt u graag hierbij! Neem contact op met Novak (novak@novak.nl, 070-3524002) of klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden.

Benchmarkmiddagen 2019

Novak organiseert elk jaar in samenwerking met Full•Finance Consultants het ‘Benchmarkonderzoek salaris- en kantoorontwikkelingen’. Het onderzoek richt zich op de kantoor- en salarisontwikkelingen en verwachtingen binnen het administratie- en accountantskantoor. Alle accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren met minimaal vijf tot maximaal honderd fte’s konden hieraan deelnemen.

De benchmarkmiddagen 2019 zijn op:

• Dinsdag 12 november in Rotterdam

• Woensdag 13 november in Zwolle

• Donderdag 14 november in Amsterdam

• Dinsdag 19 november in Eindhoven


Inloop vanaf 14.30 uur, start om 15.00 uur; einde 18.00 uur (3 overdrachtsuren).

Op elke locatie zal een spreker optreden om zijn ‘praktijkvraagstukken’ toe te lichten. Bezoekers aan een benchmarkmiddag ontvangen na afloop het rapport digitaal.

Sprekers zijn:

• Han Mesters, ABN AMRO: ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening en financiering in de maatschap

• Marcel Maassen, Full•Finance: Benchmarkonderzoek

• Een kantoorspreker

Basiscursus Novak
Kwaliteitssysteem

Datum: 5 november

Tijd: 09.30-12.30 uur

Plaats: Amersfoort

Prijs: 120,- euro voor leden/150,- euro voor niet-leden

De basiscursus Novak Kwaliteitssysteem is een absolute aanrader voor iedereen die start met (het beheer van) het Novak Kwaliteitssysteem. Tijdens de basiscursus leert u hoe het Novak Kwaliteitssysteem is opgezet, hoe u het dient in te richten en leert u werken met de basisfunctionaliteiten voor zowel het gebruik als het beheer. Tijdens de cursus doet u de kennis op om vervolgens zelf het Novak Kwaliteitssysteem kantoorspecifiek te maken en te implementeren. Zo haalt u een voldoende bij de periodieke kwaliteitstoetsing. De cursus is zodanig opgezet dat deze geschikt is voor beheerders van het Novak Kwaliteitssysteem binnen zowel kleine als middelgrote accountantskantoren.


Er kunnen minimaal 8 en maximaal 25 mensen deelnemen aan de cursus.