VOORWOORD

U bent nog steeds de meest gewaardeerde adviseur


Zit uw klant in het kleinbedrijf in zwaar weer? Het kan haast niet anders zou u zeggen. Onlangs publiceerde Kleinbedrijf Index een onderzoek, waaruit blijkt dat bijna 30% van het kleinbedrijf kampt met een negatief eigen vermogen. 54% vreest het einde van het jaar niet te halen. 75% van de horecabedrijven staat op omvallen. Overigens wordt dat laatste dan weer weerlegd door sector-economen van Rabobank en ABN AMRO die verwachten dat 10-15% van de kroegen en restaurants de deuren moeten sluiten. Een significant verschil. Feit is dat zonder een adequaat herstelplan voor het mkb de schade enorm zal zijn. Uiteindelijk zullen faillissementen ook u treffen als Accountant-Adviseur! Dat baart zorgen. Onlangs hebben wij, samen met ONL, MKB-NL nieuwe voorstellen gelanceerd in weekblad Elsevier die de mkb-ondernemer moeten ondersteunen in deze tijd.

”Wij voeren overleg met vele partijen en zien erop toe dat de mkb-accountant die positie krijgt die ons vak verdient.”

Ondertussen bent u als het goed is druk met aangiften, jaarstukken, steunmaatregelen en advisering om uw klant optimaal te begeleiden. Daarom bent u nog steeds de meest gewaardeerde adviseur. Wij zijn bij Novaa ook extra druk om de belangen optimaal te blijven behartigen van onze mkb-accountants. Wij voeren overleg met vele partijen en zien erop toe dat de mkb-accountant die positie krijgt die ons vak verdient. Ook bij de NBA. Op bestuurlijk niveau mogen we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Patricia en Mike zijn toegetreden tot het Novaa bestuur en stellen zich voor in dit magazine. Daarnaast aandacht voor uw beroepsaansprakelijkheid en de totstandkoming, beschikbaarheid en het gebruik van het Novak Kwaliteitssysteem gericht op de NOW-regeling. Re-integratie van personeel is en blijft ook een punt van aandacht waarover Wim Huurman u meer vertelt. Charles Kock en Carel Verdiesen staan stil bij een aantal Novak-opleidingen die gepland staan dit najaar. Deze sluiten overigens mooi aan bij de nieuwe pe-regeling. Tenslotte biedt een aantal van onze partners scherpe aanbiedingen aan Novak-leden. Ik wens u veel leesplezier toe.

Marco Moling Voorzitter Novaa


Deel dit voorwoord met uw netwerk