Editie 2, juni 2021

Accountants Magazine


Online uitgave voor de mkb-accountant en het mkb-accountantskantoor

“Novak past bij ons: korte lijntjes, laagdrempelig en persoonlijk”

05

Invloed corona op verzekerbaarheid

07

Werkruimte in de eigen woning en vermogensetikettering

11

Data en de wet van Darwin