COLUMN

Leestijd: 3 minuten

Data en de wet van Darwin


Door: Roos Timmermans, Strategisch adviseur Accountancy Gemak

Vroeger dacht ik dat de wet van Darwin betekende dat de sterkste overleeft, maar “the survival of the fittest” houdt in dat diegene die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden overleeft. Deze omstandigheden veranderen tegenwoordig veel sneller dan vroeger. Zo produceren we nu veel meer data, mede door de komst van The Internet of Things (IoT), dan voorheen. Data is goud waard, maar alleen als ze betekenisvol gebruikt kunnen worden. In onze wereld zien we echter vaak dat de betekenis van beschikbare data voor cruciale stuurinformatie (KPI’s) niet altijd helder is.

Als we uitgaan van het concept van de Golden Circle van Simon Sinek, waar het belang vooral ligt op de ‘Why’ en de klant van een onderneming centraal staat, ontwikkelen en leveren we producten en diensten die toegevoegde waarde opleveren voor deze ‘klant’. Tegenwoordig lijken de belangen verschoven te zijn naar de aandeelhouders, die vooral geïnteresseerd zijn in winstverwachtingen. Ik persoonlijk geloof in de ‘Golden Circle’ van Simon Sinek, waarbij de ‘Why’ (purpose) centraal staat en de winst een resultante hiervan is. Maar welke data heb je nu nodig om je doelen (purpose) te realiseren? En welke data is nu relevant? Om dit vast te kunnen stellen is het nodig om een visie, missie en strategie te vertalen naar doelstellingen voor de korte, middellange en langere termijn, toch?

”En welke data is nu relevant?”

En hoe stel je nu, zonder je OMA (oordeel, mening en aannames) mee te nemen en zo min mogelijk NIVEA (niet invullen voor een ander) te gebruiken, vast wat de doelstellingen van je klanten ‘echt’ zijn? Het antwoord ligt voor de hand: door simpelweg met je klant in gesprek te gaan en oprecht en nieuwsgierig te vragen wat zijn of haar doelstellingen zijn en welke problemen hij/zij ervaart bij de realisatie van die doelstellingen (de zogenaamde ‘pains’ onderdeel uit de Value Proposition). Samengevat, om bedrijfsdoelen te behalen is het primair van belang om data betekenisvol te gebruiken. Dus als je weet wat de doelstellingen precies zijn, dan kun je daarvoor gemakkelijker de noodzakelijke stuurinformatie vaststellen. En pas daarna weet je welke data je moet verzamelen, bewerken en duiden. Data die overigens uit steeds meer bronnen afkomstig is en waarbij zeker niet alles als relevant is aan te merken.

Zo onderkent Veritas (volgens Jos Bijvoet) drie soorten data:

  1. Bedrijfskritische data (Business Critical Data), die je pro-actief wil managen.
  2. Verouderde-, overtollige- en onbeduidende data (Redundant, Obsolete or Trival ofwel ROT-data), die je pro-actief wil minimaliseren.
  3. Donkere data (Dark Data), onduidelijk en mogelijkerwijs risicovolle niet-compliant data. Deze data wil je zo snel mogelijk duiden als waardevol of waardeloos.

Onderzoek van Veritas van enkele jaren geleden toont aan dat bedrijven in EMEA (Europa, Middel-oosten en Afrika) gemiddeld 54% Dark Data, 32% ROT-data en maar 14% identificeerbare bedrijf kritische data beschikken. En uit de gepubliceerde update in 2019 van Veritas blijkt dat het gemiddelde (wereldwijde) percentage bedrijfskritische data in beheer zelfs gedaald is naar 12%.

“Focus je op relevante bedrijfskritische data en zaken die deels vanuit wet- en regelgeving noodzakelijk zijn”.

Door je werkzaamheden zo veel mogelijk te baseren op één betrouwbare, opgeschoonde bedrijfskritische dataset en met focus op de juiste doelen, verhoog je automatisch je toegevoegde waarde en krijg je meer gedaan in minder tijd. Mijn advies:

  • Borg de kwaliteit van bedrijfskritische data en verlaag de kans op risico’s door ROT(te) data te minimaliseren en Dark Data zoveel mogelijk te voorkomen. Werk daarbij zoveel mogelijk vanuit één platform, met één dataset zodat je je focus niet telkens verliest omdat je moet switchen tussen verschillende bronnen.
  • Focus je op relevante bedrijfskritische data en zaken die deels vanuit wet- en regelgeving noodzakelijk zijn, maar ook op data die er voor jou en je klanten toe doen.
  • Voorkom wacht-, herstel en wisseltijden door te werken vanuit één platform op basis van één dataset, zodat je meer tijd overhoudt om in gesprek te gaan met je klant.
  • Communiceer waar mogelijk op een eenvoudige, eenduidige wijze intern met de betrokken teamleden en extern met je klanten, waardoor iedereen grip houdt op het proces en de te delen relevante data/(stuur)informatie.

Op deze wijze kunnen we data betekenisvol gebruiken in de context van te behalen bedrijfsdoelen van onze (jullie) klanten!

Wilt u in contact komen met Roos Timmermans? Dat kan via: 088 247 17 77 / 06-11 358 231 of Roos.Timmermans@exact.com


Deel dit artikel met uw netwerk