ARTIKEL

Leestijd: 2 minuten

Invloed corona op verzekerbaarheid


Door: Rino Boermans, Accountmanager bij Aon

We hebben recent een aantal grotere mkb-accountskantoren gesproken met betrekking tot de gevolgen van corona voor het personeel. Vrijwel iedere werkgever en werknemer heeft zijn eigen ervaringen met het gedwongen thuiswerken en de effecten daarvan. Voor hen allemaal was het echter een ‘sprong in het onbekende’.

Inmiddels lijkt het erop dat het vele thuiswerken een blijvend fenomeen zal zijn. Dat heeft gevolgen voor de werknemers maar zeker ook voor de werkgevers. Die zullen andersoortige maatregelen moeten treffen om voldoende te kunnen monitoren of medewerkers voldoende vitaal blijven. Geven de beelden die je via de webcam ziet wel de realiteit voldoende weer? Wat zijn effecten op langere termijn van het thuiswerken? Nadat alles weer “normaal” is, juist dán kunnen de na-ijl effecten optreden. Een burn-out golf die pas dán alsnog de kop op gaat steken. Met diverse gevolgen van dien.

Dit is een punt van aandacht, ook voor de verzekeraars. Immers, zij bieden dekking voor werkgevers-aansprakelijkheid via de reguliere (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering. De ontwikkeling in Nederland laat zien dat werkgevers aansprakelijk kunnen worden gehouden indien zij bij burn-out niet kunnen aantonen zich voldoende van hun zorgplicht te hebben gekweten. Wanneer een dergelijke golf leidt tot een toename van claims, dan zullen de aansprakelijkheidsverzekeraars zich achter hun oren gaan krabben. Daarnaast spelen de extra digitale risico’s van het thuiswerken eveneens door in de wereld van de aansprakelijkheidsverzekeraars. Over het algemeen worden meer slordigheidsfouten gemeld dan gedurende de periode van vóór corona, en die fouten kunnen leiden tot beroepsaansprakelijkheidsclaims. Kortom, de effecten van corona moeten door verzekeraars nader worden onderzocht en we zien bij hen derhalve een voorzichtige houding. Mogelijk dat er specifieke uitsluitingen overwogen zullen worden in de komende jaren. Alle reden voor werkgevers om bij deze ontwikkelingen regelmatig stil te staan en met hun makelaars/tussenpersonen overleg te voeren.

Wilt u hierover overleg? Houd dan uw polis (voorwaarden) bij de hand en voel u vrij contact met Aon of Novak op te nemen. Contactpersoon voor Aon is Rino Boermans (rino.boermans@aon.nl) en Guus Ham voor Novak (g.ham@novak.nl).


Deel dit artikel met uw netwerk