“Ik heb me altijd met plezier ingezet voor het upgraden van het beroep van de AA”

“In tijden van crisis is het “noaberschap” van de mkb-accountant onmisbaar”

Toen ik eind jaren ’60 als assistent-accountant begon op een belastingadviesbureau in Enschede, kon iedereen zich accountant noemen. Accountants van weleer voerden allerlei verschillende activiteiten uit, buiten de wettelijke controletaak. Toen in 1974 het officiële diploma voor accountants-administratieconsulenten (AA) werd ingevoerd en de gedrags-en beroepsregels verder van de grond kwamen, juichte ik dat van harte toe. Ik heb me dan ook altijd met plezier ingezet voor het upgraden van het beroep van de AA. Eerst via de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA), dat later is gefuseerd met NIVRA tot de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), en nu al meer dan meer dan 20 jaar als voorzitter van de stichting Novak, waaruit later ook de beroepsvereniging Novaa is ontstaan. Als ik terugkijk op de jaren die achter ons liggen, dan kan ik met trots zeggen dat we met z’n allen een fantastisch beroep hebben vormgegeven. De AA is dé steun en toeverlaat van het midden- en kleinbedrijf. En deze rol zal zich de komende jaren nog steeds verder ontwikkelen. Novaa ondersteunt hierbij door ervoor te zorgen dat wet- en regelgeving aansluiten op de praktijk. En op Novak kunt u rekenen voor optimale ondersteuning op kantoor. Want zoals Harry Aarnink treffend benoemt in een interview in dit magazine: “Dingen waar je niet de hele dag mee bezig wilt zijn, moet je uitbesteden. Zorg ervoor dat het gewoon goed geregeld is.” Aarnink Accountants + Adviseurs was een van de eerste gebruikers van het Novak kwaliteitssysteem. Wat ooit begon met een klapper en cd-roms is inmiddels uitgegroeid tot een systeem dat vele Novak-leden helpt om conform actuele wet- en regelgeving te werken zonder dat ze daar zelf dagelijks mee bezig hoeven te zijn. Het vormt een fantastische basis voor een goede beroepsuitoefening en daarmee voor de toetsingen door de NBA. De laatste jaren heeft Novak ook echt een digitaliseringsslag gemaakt, zowel om het kwaliteitssysteem slimmer aan te kunnen bieden, maar ook om ons kennisnetwerk beter in te kunnen zetten. Achter de servicedesk Novak DIRECT staat een team van specialisten klaar op het gebied van vaktechniek en kwaliteitsbeheersing, maar ook voor vragen over financieringen, fiscale zaken, pensioenen, verzekeringen en software kunt u er terecht. Het contact met onze leden is intensiever dan ooit. En dat is van groot belang om te kunnen peilen hoe de vlag erbij hangt. Want de accountancypraktijk is onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingen in de maatschappij en binnen het bedrijfsleven. De mkb-accountant ondersteunt de ondernemer in goede en in slechte tijden. Maar wat heeft dat voor consequenties voor de accountant zelf? Hoeveel tijd bent u bezig met de waan van de dag? Gunt u uzelf tijd om te investeren in de toekomst van uw eigen bedrijf? In tijden van crisis is het “noaberschap” van de mkb-accountant alleen maar te prijzen en onmisbaar. Weet dat Novak en Novaa er voor ú zijn. Toen, nu en in de toekomst. Gerrit Laan (gepensioneerd accountant en belastingadviseur) Voorzitter stichting Novak