Veilig financieren, zeker nu!

Kies voor een erkende mkb-financier of -adviseur

Door: Stichting MKB Financiering

In tijden van crisis en daarna gaan veel ondernemers door een moeilijke periode. Zij kunnen daardoor liquiditeitsproblemen krijgen. Voor wie op zoek gaat naar een passende financiering is het eerste advies: kijk verder dan de bank en neem ook non-bancaire oplossingen in overweging. Je kunt daarbij denken aan ‘direct lending’ of ‘factoring’. Het keurmerk Erkend MKB Financier biedt hierbij voor de ondernemer zekerheid en veiligheid.

Het keurmerk Erkend MKB Financier biedt zekerheid Het keurmerk Erkend MKB Financier staat voor kwaliteit, een eerlijk product en betrouwbare informatievoorziening. Én de financiers voldoen aan de Gedragscode mkb financiering.

De huidige erkende mkb financiers zijn: Boozt24 – Factoring Collin Crowdfund – Crowdfunding Fiduciam – Direct Lending, overbruggingsfinancieringen FundIQ – Direct Lending, mezzanine financiering Geldvoorelkaar – Crowdfunding NPEX – MKB beurs

October – Crowdfunding Qredits – Microfinanciering + diverse zakelijke leenproducten Spotcap – direct lending, zakelijke leningen tot 24 maanden Voldaan – Factoring van individuele facturen PIN Voorschot – Direct Lending Svea Finans - Factoring

Ook een keurmerk voor financieringsadviseurs We weten dat het ondersteunen van ondernemers in hun behoefte naar geld de laatste jaren steeds complexer is geworden. Dit komt door het grote aanbod van nieuwe financiers en oplossingen. De huidige ontwikkelingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van accountants- en administratiekantoren bij het begeleiden en het geven van advies aan hun klanten met financieringsaanvragen. In 2019 heeft de stichting MKB financiering al onderzoek verricht naar de markt voor financieringsadviseurs. In het verlengde hiervan heeft de stichting toen besloten om een keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB op te zetten. Het doel is om tot een krachtige beroepsgroep van financieringsadviseurs te komen, die de belangen van het maatschappelijk verkeer en van de leden dient. Dat betekent:

 • een eenduidig optreden naar buiten toe,
 • één set van beroepsstandaarden en gemeenschappelijke normen,
 • toezicht op het gedrag van de financieringsadviseurs,
 • vergroten van kennis bij financieringsadviseurs.

Keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB in de maak Om ondernemers goed financieel advies te kunnen geven, werken er nu meer dan tien organisaties, met meer dan tweehondervijftig financieringsadviseurs, die actief zijn in de markt van financieringsbegeleiding en opleidingen samen aan het opzetten van het keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB. Naast deze kopgroep wordt er afgestemd met een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit de accountancy, te weten NBA en SRA, KvK en MKB NL. In de kopgroep zijn vertegenwoordigd:

 • Dag
 • Ondernemer en Financiering
 • Credion
 • Financieel Opleidingsinstituut
 • Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf
 • Dukers & Baelemans
 • Stapelfinanciering
 • NL Investeert
 • Financieringsgilde
 • Eijgen finance

Sleutelrol accountants- en administratiekantoren De accountants- en administratiekantoren spelen een sleutelrol in het ondersteunen van het mkb tijdens en na de huidige crisis. Ze kunnen de ondernemers voorzien van de juiste informatie over alle passende financieringsmogelijkheden en ze doorverwijzen naar de erkende MKB financier of een erkende financieringsadviseur MKB. Voor meer informatie over deze keurmerken, de gedragscode en Stichting MKB financiering zie ook www.stichtingmkbfinanciering.nl

‘In 2019 werd onder de € 1 miljoen ongeveer 20% van het mkb non-bancair gefinancierd. Er werden 48.491 non-bancaire financieringen verstrekt met een kapitalisatie van € 2,6 miljard. Dat moet natuurlijk wel op een goede manier gebeuren.’