Thuiswerken en HR

Door: Wim Huurman PILATUSDAM MENS & ORGANISATIE Novak DIRECT Adviseur HRM

Nederland werkt grotendeels thuis. Dat gaat in veel gevallen goed, maar het gaat zeker niet altijd vanzelf. De een heeft de zorg voor de kinderen, de ander is alleen of draagt zorg voor de ouders. Men voelt de druk van het werk en de zorgen van de coronacrisis en moet gelijktijdig een nieuwe structuur opbouwen. Toch kan meer thuiswerken ook voor de nabije toekomst wel eens het nieuwe normaal worden. Hoog tijd om wat personele aspecten ervan eens te belichten.

Eigenlijk wordt er formeel niet meer van thuiswerken gesproken. In juli 2012 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd en is ‘thuiswerken’ vervangen door ‘plaats onafhankelijke arbeid’. Men werkt in opdracht van de werkgever, maar niet op de werkplek van de werkgever. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de werkgever aan de werknemer kan aangeven welke werkzaamheden moeten worden verricht en welke materialen en hulpmiddelen zij daarbij betrekken. De werkgever heeft de verplichting om te zorgen voor een veilige (en gezonde) werkplek en draagt hiervan de kosten als er kosten moeten worden gemaakt om de werkplek veilig (en gezond) te krijgen.

Aandachtspunten:

  • Een ergonomische werkplekinrichting is van belang. Zorg voor een goede stoel en bij voorkeur een verstelbare tafel. Let daarbij ook op de werkhouding. Gebruik bijvoorbeeld ook een laptopstandaard of een extra beeldscherm en toetsenbord.
  • Voor de werkomgeving is van belang dat er voldoende ventilatie en daglicht is. Probeer te zorgen voor een rustige omgeving. Als dit niet kan, bijvoorbeeld door de gezinssituatie, dan is de aanschaf van een ‘noise canceling’ koptelefoon te overwegen. Deze koptelefoons reduceren het omgevingsgeluid.
  • Maak een dagplanning en zorg zoveel mogelijk voor een structuur. Aan te raden is om op tijd op te staan en eerst een kleine ronde te lopen buiten voordat je met het werk begint. Dit kan aan het eind van de dag herhaald worden en geldt als vervanging voor de reisduur naar en van het werk.
  • Probeer werktijd en zorgtijd zoveel mogelijk te scheiden. Neem met regelmaat korte pauzes en telefoneer staand of bij voorkeur lopend. Maak een wandeling tijdens de lunchpauze en gebruik bij voorkeur de computer niet meer in privétijd.
  • Communicatie op afstand vergt een strakkere voorbereiding en organisatie. Maak basisafspraken over de communicatieregels, de frequentie en het communicatiekanaal. Zorg voor een goede regie en probeer iedereen te betrekken.
  • Benader elkaar ook 1-op-1 om te vragen hoe het gaat en of je elkaar nog beter kan helpen. Moedig elkaar aan om te vertellen hoe het gaat en stimuleer een omgeving van openheid om dit te bespreken. Op afstand is een voorbeeldrol hierin nemen steeds meer van belang. Het delen van foto’s op bepaalde thema’s, virtuele lunch en leersessies, digiborrels en e-learnings kunnen onderdeel zijn van de communicatie en verbondenheid. Met virtuele groet wens ik jullie vooral een goede gezondheid en weerbaarheid.

Heeft u aanvullende expertise nodig op het gebied van HRM? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!