Een steuntje

in de rug:

image

Vraag nu uw gratis proefaccount aan

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, maken wij voor u een demo-account aan. Vervolgens kunt u de instructies en modellen direct gebruiken bij de uitvoering van samenstellings- en beoordelingsopdrachten en enkele typen bijzondere assurance-opdrachten (variant 2 van het Novak Kwaliteitssysteem).

Accountantskantoren die nog geen gebruik maken van het Novak Kwaliteitssysteem krijgen tot 1 augustus 2020 gratis en vrijblijvend toegang tot dit waardevolle hulpmiddel. Het systeem helpt u tot goede dossiervorming te komen met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden, conclusies en afstemming met de cliënt. Ook met betrekking tot aspecten als de gebeurtenissen na balansdatum en continuïteit. Dit is nu meer dan ooit van essentieel belang.

Anticiperen op actuele vraagstukken De coronacrisis vraagt om extra alertheid van de accountant. In veel gevallen is het opstellen van een jaarrekening en het afgeven van een verklaring bij de jaarrekening voor de accountant bijvoorbeeld complexer geworden. De redactie van het Novak Kwaliteitssysteem helpt u hierbij door zoveel mogelijk te anticiperen op actuele vraagstukken en hiervoor ondersteunende instructies dan wel modellen aan te bieden.