ARTIKEL

Leestijd: 3 minuten

Tijdelijke verlaging van huur- en leaseverplichtingen

Door: Bouwe Algra AA, Novak DIRECT

In tijden van crisis komt het weleens voor dat de huurder (lessee) minder huur hoeft te betalen aan de verhuurder (lessor) dan oorspronkelijk is overeengekomen. De tegemoetkoming kan bestaan uit het tijdelijk verlagen van huurbedragen of het verlenen van uitstel van betaling.

Tijdelijke huurverlaging

Hoe moet een tijdelijke huurverlaging in de jaarrekening worden verwerkt? De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft aan dat een dergelijke verlaging, in afwijking van lineaire toerekening, mag worden toegerekend aan de periode waarop de verlaging betrekking heeft. Dit geldt voor zowel een operationele lease, als een financiële lease voor de huurder (lessee). Bij financiële leases voor verhuurders (lessors) moet de vermindering van de leasevordering direct in de winst- en verliesrekening worden verwerkt. De aangepaste verwerkingswijze moet worden toegelicht onder de grondslagen. Dit geldt voor alle rechtspersonen.

“Als er slechts uitstel van betaling wordt verleend, geldt de uitbreiding van de verwerkingswijze niet.”

Uitstel van betaling

Als er slechts uitstel van betaling wordt verleend, geldt de uitbreiding van de verwerkingswijze niet. Voor uitgestelde betalingen dienen de verplichtingen (lessee) en vorderingen (lessor) te worden opgenomen in een overeenstemming met de bestaande richtlijnen. De ingangsdatum van deze bepalingen geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Tijdelijke verlagingen van huur- en leaseverplichtingen zijn sinds de coronacrisis relevant voor de verwerking in de jaarrekeningen over boekjaren. De wijzigingen gelden voor leasebetalingen oorspronkelijk verschuldigd tot en met 30 juni 2021 (RJ-Uiting 2020-12). Als gevolg van de coronacrisis houden de ongunstige ontwikkelingen aan en is deze datum verlengd naar 30 juni 2022 (RJ-Uiting 2021-9).

“De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft een aangepaste verwerkingswijze van een tijdelijke huurverlaging in de jaarrekening aan.”

Omzetdaling in de NOW-regeling

Als verhuurders (lessors) huurbedragen tijdelijk verlagen krijgen ze te maken met een omzetdaling en daarmee samenhangende lagere kasstromen in de periode waarin de verlagingen zijn verleend. De bepaling van de omzetdaling in de NOW-regeling moet tot stand komen op basis van grondslagen die consistent zijn met de grondslagen die zijn gebruikt in de laatst vastgestelde jaarrekening vóór 1 maart 2020. Omdat de RJ-Uiting betrekking heeft op boekjaren die op of na 1 januari 2021 aanvangen, is het niet zeker of er in het kader van de NOW-regeling gebruik gemaakt kan worden van de RJ-Uiting vóór de bepaling van de omzetdaling.

“Als gevolg van de coronacrisis houden de ongunstige ontwikkelingen aan en gelden de wijzigingen tot 30 juni 2022.”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bevestigd dat de RJ-Uiting 2020-12 mag worden toegepast op de bepaling van de omzetdaling in het kader van de NOW-regeling.

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem contact met ons op via 085 – 0220150. Of benader Bouwe Algra (AA): 06 - 83521654 / b.algra@novak.nl

Deel dit artikel met uw netwerk

ARTIKEL

Leestijd: 3 minuten

Tijdelijke verlaging van huur- en leaseverplichtingen

Door: Bouwe Algra AA, Novak DIRECT

In tijden van crisis komt het weleens voor dat de huurder (lessee) minder huur hoeft te betalen aan de verhuurder (lessor) dan oorspronkelijk is overeengekomen. De tegemoetkoming kan bestaan uit het tijdelijk verlagen van huurbedragen of het verlenen van uitstel van betaling.

Tijdelijke huurverlaging

Hoe moet een tijdelijke huurverlaging in de jaarrekening worden verwerkt? De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft aan dat een dergelijke verlaging, in afwijking van lineaire toerekening, mag worden toegerekend aan de periode waarop de verlaging betrekking heeft. Dit geldt voor zowel een operationele lease, als een financiële lease voor de huurder (lessee). Bij financiële leases voor verhuurders (lessors) moet de vermindering van de leasevordering direct in de winst- en verliesrekening worden verwerkt. De aangepaste verwerkingswijze moet worden toegelicht onder de grondslagen. Dit geldt voor alle rechtspersonen.

“Als er slechts uitstel van betaling wordt verleend, geldt de uitbreiding van de verwerkingswijze niet.”

Uitstel van betaling

Als er slechts uitstel van betaling wordt verleend, geldt de uitbreiding van de verwerkingswijze niet. Voor uitgestelde betalingen dienen de verplichtingen (lessee) en vorderingen (lessor) te worden opgenomen in een overeenstemming met de bestaande richtlijnen. De ingangsdatum van deze bepalingen geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Tijdelijke verlagingen van huur- en leaseverplichtingen zijn sinds de coronacrisis relevant voor de verwerking in de jaarrekeningen over boekjaren. De wijzigingen gelden voor leasebetalingen oorspronkelijk verschuldigd tot en met 30 juni 2021 (RJ-Uiting 2020-12). Als gevolg van de coronacrisis houden de ongunstige ontwikkelingen aan en is deze datum verlengd naar 30 juni 2022 (RJ-Uiting 2021-9).

“De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft een aangepaste verwerkingswijze van een tijdelijke huurverlaging in de jaarrekening aan.”

Omzetdaling in de NOW-regeling

Als verhuurders (lessors) huurbedragen tijdelijk verlagen krijgen ze te maken met een omzetdaling en daarmee samenhangende lagere kasstromen in de periode waarin de verlagingen zijn verleend. De bepaling van de omzetdaling in de NOW-regeling moet tot stand komen op basis van grondslagen die consistent zijn met de grondslagen die zijn gebruikt in de laatst vastgestelde jaarrekening vóór 1 maart 2020. Omdat de RJ-Uiting betrekking heeft op boekjaren die op of na 1 januari 2021 aanvangen, is het niet zeker of er in het kader van de NOW-regeling gebruik gemaakt kan worden van de RJ-Uiting vóór de bepaling van de omzetdaling.

“Als gevolg van de coronacrisis houden de ongunstige ontwikkelingen aan en gelden de wijzigingen tot 30 juni 2022.”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bevestigd dat de RJ-Uiting 2020-12 mag worden toegepast op de bepaling van de omzetdaling in het kader van de NOW-regeling.

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem contact met ons op via 085 – 0220150. Of benader Bouwe Algra (AA): 06 - 83521654 / b.algra@novak.nl

Deel dit artikel met uw netwerk