NOVAK

Novak en Kriton bieden complete online PE-tool die voldoet aan eisen NVPE 2019


Van de redactie

image
image

In 2021 gaat de nieuwe PE-regeling in voor mkb-accountants. Geen 40 PE-punten meer, maar een persoonlijk PE-portfolio. Hierdoor gaat voor de individuele accountant het nodige veranderen. Waar eerst het kwantitatieve aspect dominant was, komt in de nieuwe systematiek de nadruk te liggen op het kwalitatieve aspect. Om deze overgang in goede banen te leiden en accountants in de dagelijkse praktijk te ontzorgen, bieden Novak en Kriton samen een online PE-tool aan.

Alles in één PE-tool voor de accountant

De online PE-tool is een web-oplossing waarin de individuele accountant zijn PE-portfolio kan bijhouden. Alle stappen die in de nieuwe PE-regeling gezet moeten worden, kunnen hierin – en dus op één plek – digitaal worden vastgelegd, opgeslagen en bewaard. Dit inclusief diploma’s en certificaten. Novak biedt een complete online PE-tool voor accountants en kantoormedewerkers die voldoet aan de eisen NVPE 2019.

Voor alle soorten trainingen en opleidingen

De tool biedt alle ruimte om persoonlijke wensen en keuzen te maken. Mocht de accountant in de tool op basis van zijn functie en huidige en toekomstige werkzaamheden suggesties voor passende leerdoelen aangereikt willen krijgen dan is dat mogelijk. Ook zullen leeractiviteiten aangedragen worden die passen bij de gekozen leerdoelen. Denk hierbij aan cursussen over belangrijke ontwikkelingen binnen het beroep en in wet- en regelgeving, verplichte onderwerpen vanuit de NBA, zelfstudie en actuele maatschappelijke thema’s. Omdat de PE-tool opleidersonafhankelijk is, is er ruimte voor de eigen, ‘in company’ trainingen en opleidingen.

Voor kleine en grote kantoren

De PE-tool is geschikt voor zowel eenmanskantoren als grotere kantoren. In alle gevallen is het van belang dat een koppeling ontstaat tussen de doelen die op kantoorniveau worden gesteld en (leer)doelen op individueel niveau. Voor grotere kantoren zijn sturings-, monitorings- en compliance-mogelijkheden van belang om zo grip te houden op de processen, vakbekwaamheid en kwaliteit van het kantoor. Niet alleen accountants maar eventueel ook overige medewerkers zoals assistenten, fiscalisten en salarismedewerkers kunnen zo gemonitord worden op voortgang en ontwikkeling.

De Novak PE-COACH

Novak kan mkb-accountantskantoren in de volle breedte door middel van de PE-COACH ondersteunen. Denk aan ondersteuning bij het formuleren van leerdoelen, het kiezen van bijpassende activiteiten, het monitoren van de voortgang, meekijken met de vastlegging in het PE-portfolio, ondersteuning bij de jaarlijkse evaluatie en de PE-communicatie met de NBA. Ook is in individuele gevallen maatwerk mogelijk.

Voor alle devices

De PE-tool is een onlinetool die op alle (mobiele) apparaten en desktopomgevingen gebruikt kan worden. Vanuit de ‘mobile first’ gedachte is de tool optimaal te gebruiken op een smartphone of tablet. Zowel pdf-, txt- als csv-bestanden kunnen gedownload worden. Op deze wijze kan het portfolio bij de NBA aangeleverd worden voor het geval dat de accountant in de steekproef valt.

Alle documentatie, zoals opleidingscertificaten, kan in de PE-tool worden vastgelegd en online bewaard worden. Ook de verplichte evaluatie aan het einde van het jaar kan digitaal worden opgeslagen. Indien gewenst kan een ingebouwde check of goedkeuring vanuit Novak worden verzorgd.

Licentie en beschikbaarheid

De PE-tool wordt aangeboden per kalenderjaar tegen een jaarlicentie. De kosten zijn afhankelijk van het pakket. De PE-tool is vanaf nu beschikbaar!

U kunt dezelfde dag nog aan de slag!


Nieuwe PE-tool van Novak ook beschikbaar voor Novaa leden.

Meer informatie over alle mogelijkheden en advies op maat, staat op www.novak/pe-mkb. Heeft u interesse in advies op maat mail dan naar novak@novak.nl


Deel dit artikel met uw netwerk