Editie 1, maart 2021

Accountants Magazine


Online uitgave voor de mkb-accountant en het mkb-accountantskantoor

“Nu kunnen we meer dan ooit laten zien wat we kunnen”

05

Novak FAQ: Waarderingen en bijzondere waardeverminderingen in de jaarrekening

08

“We houden vinger aan de pols en kunnen op tijd bijsturen. Dat is onze kracht.”

13

Op hoeveel verschillende plekken voert u dezelfde data in?

Editie 1, maart 2021

Accountants Magazine


Online uitgave voor de mkb-accountant en het mkb-accountantskantoor

“Nu kunnen we meer dan ooit laten zien wat we kunnen”

08

“We houden vinger aan de pols en kunnen op tijd bijsturen. Dat is onze kracht.”

05

Novak FAQ: Waarderingen en bijzondere waardeverminderingen in de jaarrekening

13

Op hoeveel verschillende plekken voert u dezelfde data in?