COLOFON

Accountantsmagazine: voor de mkb-accountant en het mkb-accountantskantoor


Redactie Guus Ham Dianne van Essen Sharon Hotinga Redactieadres Tournooiveld 3 • 2511 CX Den Haag Telefoon: 070 - 3524002 E-mail: novak@novak.nl Website: www.novak.nl Abonnementen U ontvangt dit online magazine als uw kantoor lid is van Novak of als u persoonlijk lid bent van Novaa. Kijk voor meer informatie over de lidmaatschappen op www.novak.nl/novak-lidmaatschap of www.novaa.nu/lidmaatschap. Advertenties Sharon Hotinga • telefoon: 06 - 13703173 • e-mail: s.hotinga@novak.nl Vormgeving BADE creatieve communicatie • www.bade.nl Geïnteresseerd? Bekijk onze voordelige tarieven. Heeft u vragen en/of wilt u mediaruimte inkopen? Neem dan contact op met Sharon Hotinga via s.hotinga@novak.nl/ 06 - 13703173.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Adverteren bij Novak voor uw evenement, product, dienst of bedrijf? Ook in 2021 biedt Novak verschillende advertentiemogelijkheden tegen concurrerende tarieven. Adverteren kan zowel in ons magazine, ons digitale magazine, als in onze digitale nieuwsbrief. Geïnteresseerd? Bekijk onze voordelige tarieven. Heeft u vragen en/of wilt u mediaruimte inkopen? Neem dan contact op met Sharon Hotinga via s.hotinga@novak.nl/ 06 - 13703173.

image
image