Tips bij het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting van de ondernemer

Door: Remco Ruinemans Novak DIRECT

In dit artikel zet ik een aantal tips op een rij die van pas kunnen komen bij het verzorgen van een aangifte inkomstenbelasting van een ondernemer met onderneming voor de inkomstenbelasting (hierna: ‘de ondernemer’ of ‘een ondernemer’).

Fiscale afschrijving bij een investering gedurende het boekjaar

Bij investeringen gedurende het boekjaar moet u er rekening mee houden, dat de fiscale afschrijving primair gewoon conform de ‘normale’ regels voor afschrijven dient te worden bepaald. Pas als dit heeft plaatsgevonden, moet worden getoetst of over het hele kalenderjaar niet meer wordt afgeschreven dan de bodemwaarde van het bedrijfsmiddel. Hierbij een voorbeeld: Een cliënt koopt een machine op 1 november 2019 voor € 20.000. De restwaarde van de machine is € 5.000, en de economische levensduur van de machine is 3 jaar (de technische levensduur van de machine is langer). In dit voorbeeld is de ‘normale’ afschrijving in 2019 € 5.000 (€ 20.000 aanschaf minus € 5.000 restwaarde / 3 jaren) x 2/12 = € 833. Deze afschrijving van € 833 is niet meer dan 20% van de aanschafkosten, en dus is de fiscale afschrijving eveneens € 833 (en dus niet 2/12 x € 15.000 x 20% = € 500!).

Meewerkbeloning

Het is eventueel mogelijk om aan de fiscale partner van de ondernemer een meewerkbeloning toe te kennen. Het volgende geldt wanneer er werkzaamheden in de onderneming van de partner worden verricht. De meewerkbeloning wordt als een resultaat uit overige werkzaamheden belast bij de fiscale partner en vormt een kostenpost voor de ondernemer. Er moet sprake zijn van een beloning van € 5.000 of meer, want anders is de meewerkbeloning niet belast bij de fiscale partner en niet aftrekbaar bij de ondernemer. Het toekennen van een meewerkbeloning kan er in bepaalde gevallen voor zorgen dat de heffingskortingen bij de fiscale partner veel beter worden benut. Indien de fiscale partner slechts een gedeelte van het jaar werkt voor de ondernemer, dan geldt volgens de staatssecretaris nog steeds dat boven de grens van € 5.000 uitgekomen moet worden om de regeling toe te kunnen passen. De regeling wordt in zoverre niet tijdsevenredig toegepast. Het is aan te bevelen om de toekenning van een meewerkbeloning vast te leggen in een contract.

Meewerkaftrek

De ondernemer kan eventueel ook nog gebruik maken van de meewerkaftrek. Hiervoor moet sprake zijn van een ondernemer, die aan het urencriterium voldoet en van wie de fiscale partner zonder enige vergoeding tenminste 525 uur meewerkt in de onderneming. Er is een staffel van toepassing. Afhankelijk van het aantal gewerkte uren kan een extra aftrekpost van 1,25% van de winst tot maximaal 4% van de winst in aftrek worden gebracht. Het begrip “zonder enige vergoeding” dat hiervoor is opgenomen, houdt in dat bij een vergoeding aan de partner van minder dan € 5.000 de meewerkaftrek wel mag worden toegepast. De vergoeding van minder dan € 5.000 is belast bij de ondernemer en niet bij de fiscale partner. Deze vergoeding kan ook niet in aftrek worden gebracht op de winst van de ondernemer. Indien de onderneming in de loop van een jaar is gestart en het boekjaar eindigt op 31 december (kort boekjaar), dan moet ook minimaal 525 uur zijn gewerkt om van de meewerkaftrek gebruik te kunnen maken. Er is geen tijdsevenredige toepassing. In het jaar waarin een partner zwanger is of gaat scheiden van de ondernemer moet nog steeds minimaal 525 uur zijn gewerkt om van de meewerkaftrek gebruik te kunnen maken. In dit geval is er ook geen tijdsevenredige toepassing mogelijk.

(1) Een en ander is opgenomen in artikel 3.16 lid 4 Wet inkomstenbelasting 2001. (2) Besluit van 19 januari 2006, nr. CPP2006/73m, BNB 2006/195, V-N 2006/9.10.

Remco is meer dan vijftien jaar werkzaam als fiscalist en heeft een voorliefde voor vaktechniek. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van Novak DIRECT (085-0220150). Dit nummer kunt u ook bellen voor vragen aan onze andere adviseurs over accountancy, pensioenen, HRM, financieringen, software en verzekeringen.