Audit only! Een nieuwe service voor kantoren met Wta-vergunning

Biedt kleinere kantoren oplossing voor hoogwaardige controle

Van de redactie

Op 14 januari 2020 kwam de Monitoring Commissie Accountancy (MCA), die in opdracht van de NBA vijf jaar lang de sector volgde, met haar eindrapport. Niet veel later, op 30 januari, volgden de bevindingen van de door de minister van Financiën benoemde Commissie Toekomst Accountancy (CTA). Beide rapporten komen met voorstellen waar kleinere accountantsorganisaties, met een beperkt aantal controleklanten, eigenlijk niet meer aan kunnen voldoen.

Mission impossible

Gezien de vele aanbevelingen, gericht op een versterkte rapportageplicht en versterkte controle, met alle bijbehorende verplichtingen, wordt het een ‘mission impossible’. Alleen al het voorstel voor een minimum aantal vlieguren voor controlerende accountants is bij een beperkte controlepraktijk eenvoudigweg niet in te vullen. Globaal geschat raakt deze ontwikkeling circa 150 van de 270 accountantsorganisaties met een Wta-vergunning.

TIC Assurance biedt oplossing, die ‘audit only’ is

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, kan de controleafdeling worden uitgebreid. Bijvoorbeeld door fusie of overname. Dat heeft direct impact op je gehele klantportfolio. Daar zitten dus wel wat haken en ogen aan. De initiatiefnemers van TIC Assurance, Jan de Rooy en Jan Borger, hebben een andere oplossing gevonden. Zij hebben met een team van enthousiaste zelfstandig werkende accountants (associates) TIC Assurance opgericht. Een onafhankelijke vennootschap met sinds medio 2019 een Wta-vergunning. Vast uitgangspunt is ‘audit only’, geen andere diensten dan accountantscontrole! Kleinere kantoren besteden het controlewerk uit aan TIC Assurance, het huidige controlepersoneel kan eventueel worden ingezet en ‘associates’ kunnen zich (eventueel parttime) aansluiten, zonder dat daarbij direct alle omzet wordt overgedragen, zoals bij een fusie of overname.

Serviceorganisatie

TIC Assurance fungeert als onafhankelijke serviceorganisatie voor accountantskantoren. De aangesloten associates worden door TIC ondersteund met adequate tools, zoals controlesoftware, software voor klantentoetsing, een stelsel van organisatieopzet en kwaliteitsbewaking, ondersteuning bij data-analyse, vaktechnische ondersteuning, reviews, OKB’s en verzekeringen. Als vergunningshouder denkt zij mee over de risico’s van een opdracht en de controlekosten. Ook moet zij toestemming geven voordat de controleverklaring kan worden afgegeven. Vele ‘checks and balances’ die van accountants worden gevraagd, zijn door deze opzet opgelost!

Samenwerking met Novak

Novak ziet veel voordelen voor haar leden in de samenwerking met TIC Assurance. Accountantskantoren kunnen klanten een volwaardig dienstenpakket aan (blijven) bieden en de audit overlaten aan een onafhankelijk team. Zo blijft de kwaliteit en onafhankelijkheid gewaarborgd.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Bouwe Algra AA, accountant bij Novak, via Novak DIRECT op 085-0220150.